Dzimtsaraksti

Pakalpojuma nosaukums

Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecinošu dokumentu  (laulības, dzimšanas, miršanas apliecību vai izziņu) izsniegšana

Pakalpojuma sniedzējs:

Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

Civilstāvokļa aktu reģistrācija

Pakalpojuma īss apraksts:

Atkārtotu dokumentu var saņemt jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā, neatkarīgi no civilstāvokļa aktu reģistra ieraksta glabāšanas vietas iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām – pilnvaru).

Pakalpojuma saņēmējs:

Fiziskas  un juridiskas personas.

Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

Persona, par kuru civilstāvokļa reģistra ieraksts izdarīts; nepilngadīgas personas vecāki vai likumiskais pārstāvis; pilnvarotas personas, mirušās personas radinieki.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

·   Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums  http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

·   MK 03.09.2013. noteikumi Nr.761 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem https://m.likumi.lv/doc.php?id=259879;

·   MK 24.09.2013. noteikumi Nr. 906 Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu http://m.likumi.lv/doc.php?id=260214;

·   Madonas novada domes Saistošie noteikumi Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem (29.12.2009. sēdes lēmums Nr.17,18.§) domes-dokumenti.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

·      iesniegums;

·      personu apliecinošs dokuments;

·      notariāli apliecināta pilnvara, ja atkārtotu dokumentu pieprasa pilnvarotā persona;

·      radniecību vai pieprasījuma mērķi pierādošus dokumentus, ja izziņu pieprasa par citu personu.

Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

Iesniegumu var iesniegt:

·   klātienē - uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru) jebkurā dzimtsarakstu nodaļā;

·   nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu: Madonas novada dzimtsarakstu nodaļa, Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801;

·   izmantojot e-pakalpojumus Valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv, www.epakalpojumi.lv;

·   tuvākajā Latvijas Republikas diplomātiskajā un konsulārajā pārstāvniecībā ārvalstī, ja persona atrodas ārvalstī;

·   Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā - nosūtot uz e-pastu dzimts.dep@tm.gov.lv, ja iesniegums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai nosūtot pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanas veids:

Apliecības var saņemt tikai papīra dokumenta formā klātienē dzimtsarakstu nodaļā, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, pilnvaru.

Izziņu persona par civilstāvokļa aktu reģistrāciju var saņemt arī parakstītu ar drošu elektronisko parakstu www.eparaksts.lv.

Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

Līdz divām nedēļām no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc nodevas samaksas.

Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

Par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību izsniegšanu ir noteikta valsts nodeva 7 euro atbilstoši Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumiem Nr. 906 „Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu”.

Par izziņu izsniegšanu no civilstāvokļa aktu reģistru ierakstiem ir noteikta pašvaldības nodeva 2 – 4 euro atbilstoši Madonas novada domes Saistošiem noteikumiem Nr.19 „Pašvaldības nodeva par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izsniegtajiem oficiālajiem dokumentiem (29.12.2009. sēdes lēmums Nr.17,18.§).

 

Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

dzimtsaraksti@madona.lv

www.madona.lv

Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

Otrdien            8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Ceturtdien       8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

Konta Nr. nodevas ieskaitīšanai:

Madonas novada pašvaldība, Reģ.Nr. LV 90000054572,

AS „SEB Banka”

Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

SWIFT kods UNLALV2X

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums