Izvēlne

TE IR DARBS! Aicina darbā bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku/bāriņtiesas locekli!

iesūtīts: 2022.11.30 13:07
Izsludināts atklāts konkurss uz Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka/bāriņtiesas locekļa amatu uz nenoteiktu laiku. Darba teritorija – Madonas novada administratīvā teritorija.

Konkursā aicinām piedalīties pretendentus, kuri atbilst šādām prasībām:

 • Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis;
 • Pretendents sasniedz 30 gadu vecumu;
 • Pretendents ir ieguvis vismaz akadēmisko maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu vai profesionālo maģistra grādu un 5. līmeņa profesionālo kvalifikāciju, vai citu Latvijas izglītības klasifikācijā noteiktajam Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūras 7. līmenim atbilstošu kvalifikāciju pedagoģijā, psiholoģijā, medicīnā, sociālajā darbā vai tiesību zinātnē, izglītības vadībā vai sabiedrības vadībā;
 • Pretendentam ir ne mazāk kā piecu gadu darba stāžs attiecīgi iegūtās izglītības tematiskajā jomā vai bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka vai bāriņtiesas locekļa amata pienākumu pildīšanā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī;
 • Nevainojama reputācija;
 • Augsta atbildības sajūta, labas komunikācijas un saskarsmes spējas;
 • Spēja strādāt paaugstinātas intensitātes un spriedzes apstākļos;
 • Bērnu tiesību aizsardzības jautājumu pārzināšana un spēja tos pielietot praksē;
 • Izpratne un zināšanas par bāriņtiesu darbu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām;
 • Prasme plānot un organizēt savu un citu darba laiku, resursus un procesus;
 • Teicamas prasmes darbā ar datoru;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Par priekšrocību uzskatīsim:

 • Bāriņtiesas priekšsēdētāja, bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka un bāriņtiesas locekļu apmācību programmas apguvi 192 stundu apjomā un profesionālās pilnveides mācību programmas apguvi 24 stundu apjomā pēdējo 5 gadu laikā.
 • Svešvalodu (angļu un/vai vācu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī (spēj brīvi izteikties un atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem sava amata ietvaros).

Amata pienākumi:

 • piedalīties bāriņtiesas darba organizācijā, darbības procesa pārraudzībā, pārstāvēt bāriņtiesu;
 • aizsargāt bērnu un aizgādnībā esošu personu tiesības un tiesiskās intereses;
 • pieņemt apmeklētājus un sniegt konsultācijas;
 • sagatavot un virzīt lietas izskatīšanai bāriņtiesas sēdē, vadīt bāriņtiesas sēdes;
 • izdarīt apliecinājumus, palīdzēt mantojuma lietu kārtošanā un mantojuma apsardzībā;
 • sadarboties ar citām bāriņtiesām, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekciju, ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem;
 • aizvietot priekšsēdētāju, nodrošinot bāriņtiesas darbu un lietu kontroli;
 • aizvietot prombūtnē esošos bāriņtiesas locekļus; • veikt citus amata pienākumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • pilnu amata slodzi ar mēnešalgu EUR 1350,- pirms nodokļu nomaksas;
 • profesionālās attīstības un pilnveides iespējas.

Pieteikuma dokumenti:

 • Motivācijas vēstule;
 • Pretendenta dzīves un darba gaitu apraksts (Curriculum Vitae) Europass formātā;
 • Izglītību apliecinošo dokumentu kopijas, atbilstoši Bāriņtiesas likuma 10.panta pirmās daļas prasībām (pretendentiem, kuri izglītību ieguvuši ārvalstīs, dokumentu par tās atzīšanu Latvijā);
 • Apliecinājums, ka uz pretendentu neattiecas Bāriņtiesu likuma 11.pantā noteiktie ierobežojumi;
 • Apliecinājumu, ka pretendents ir informēts un piekrīt, ka pie saņemto dokumentu izvērtēšanas konkursa komisija iegūs datus no Iekšlietu Ministrijas Informācijas centra Sodu reģistra par personas sodāmībām un administratīvajiem pārkāpumiem;
 • Citas izglītību un kvalifikāciju apliecinošo dokumentu kopijas, kuras pretendents vēlas pievienot.

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz  bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieka/bāriņtiesas locekļa amatu” jāiesniedz, nosūtot uz e-pasta adresi barintiesa.novads@madona.lv līdz 2022.gada 26.decembrim, pieteikumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai pieteikumu iesniedzot personīgi aizlīmētajā aploksnē Madonas novada bāriņtiesā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, motivācijas vēstuli, apliecinājumus parakstot ar personisko parakstu.

Tālrunis informācijai: 25141976.


Informējam, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi.

Aicinām norādīt tikai datus par kvalifikāciju un pieredzi, nenorādot sensitīva rakstura informāciju.

Pieteikuma dokumentos norādīto personas datu apstrādes pārzinis ir Madonas novada pašvaldība, juridiskā adrese Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums