Pašvaldība

  Pakalpojuma nosaukums

  Deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšana

  Pakalpojuma apraksts

   

   

  Ziņas par deklarēto dzīvesvietu iestāde anulē, ja:

          1) dzīvesvietas deklarētājs vai viņa likumiskais pārstāvis, vai dzīvesvietas deklarētāja vai viņa likumiskā pārstāvja pilnvarota persona, deklarējot dzīvesvietu, sniegusi nepatiesas ziņas;

          2) attiecīgajai personai nav tiesiska pamata dzīvot deklarētajā dzīvesvietā.

  Ziņas par personas deklarēto dzīvesvietu anulē, pamatojoties uz

          1) klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu;

          2) spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada pašvaldības Dzīvokļu jautājumu komisija

   

   

   

  Pakalpojuma saņēmējs

  Fiziskas un  juridiskas personas vai to pilnvarotas personas

   

   

  Pakalpojuma apmaksas veids

  Nav

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

   

  Klātienē   -   Iesniedzējs ierodas Madonas novada pašvaldības Lietvedības nodaļā vai attiecīgā pagasta pārvaldē un iesniedz klātienē parakstītu vai notariāli apliecinātu iesniegumu par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu vai spēkā stājušos tiesas spriedumu par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zaudēšanu un izlikšanu no dzīvojamām telpām.

  Korespondence – Iesniedzējs ar pasta sūtījumu nosūta Madonas novada pašvaldībai pakalpojuma saņemšanai nepieciešamos dokumentus.

   

   

   

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

       Ina Mārka, Iedzīvotāju reģistra speciāliste      tālrunis – 64860074; 22004050

       ina.marka@madona.lv,

       adrese –  Saieta laukums 1, Madona, 111.kab.

       Madonas novada pašvaldības pagastu pārvaldes

   

   

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē, pasts

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

   

  1. Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas anulēšanu.
  2. Tiesas spriedums – jāuzrāda orģināls.
  3. Īpašuma tiesības apliecinošs dokuments.
  4. Personas apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls.
  5. Pilnvarojumu apliecinošs dokuments – jāuzrāda orģināls.

   Veidlapa

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Administratīvā procesa likums

  Dzīvesvietas deklarēšanas likums

  Iesniegumu likums

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

   

  30 dienas

  Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

  Apstrīdēt var pašvaldības Administratīvo aktu strīdu komisijā viena mēneša laikā no dokumenta spēkā stāšanās dienas, iesniegumu iesniedzot pašvaldībā.

   

   

  Kategorijas

  Dzīves vieta

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums