Dzimtsaraksti

  Pakalpojuma nosaukums

  Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana

  Pakalpojuma sniedzējs:

  Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa

  Pakalpojuma funkcija/uzdevums:

  Civilstāvokļa aktu reģistrācija

  Pakalpojuma īss apraksts:

  Bērna dzimšanas reģistrācijas svinīgas ceremonijas sagatavošana un vadīšana

  Pakalpojuma saņēmēja apraksts (ja pakalpojuma saņēmējam ir speciāli definēti kritēriji):

  Fiziska persona.

  Personas, kuras vēlas svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā.

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti:

  · Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums 

  http://www.likumi.lv/doc.php?id=253442;

  · MND 29.12.2009. lēmums Nr.17.17 " Nolikums par Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" ?ct=makpaknol.

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  ·  Personu apliecinošs dokuments.

  ·  Iesniegums.

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids:

  · klātienē dzimtsarakstu nodaļā, pievienojot neformālu informāciju par ģimeni;

  · nosūtot uz e-pastu dzimtsaraksti@madona.lv, ja dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

  Pakalpojuma saņemšanas veids:

  Klātienē dzimtsarakstu nodaļā.

  Pakalpojuma saņemšanas termiņš:

  Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi.

  Ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi:

  Par pakalpojuma sniegšanu ir noteikta pašvaldības maksa "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem"(29.12.2009. lēmumu Nr.17.17.§) ?ct=makpaknol.

  Maksājuma veikšanas iespējas: pārskaitījums; dzimtsarakstu nodaļā skaidrā naudā.

  Pakalpojumu sniedzēja adrese, tālrunis, e-pasts:

  Raiņa iela 12, Madona, Madonas novads, LV-4801

  tālrunis uzziņām – 29114065, 64860073

  dzimtsaraksti@madona.lv

  www.madona.lv

  Pakalpojumu sniedzēja darba laiks:

  Pirmdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 19.00

  Otrdien             8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Trešdien           8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Ceturtdien        8.00 - 12.00,     13.00 - 17.00

  Piektdien          8.00 - 12.00,     13.00 - 15.00

  Konta Nr. nodevas vai maksas par pakalpojumu ieskaitīšanai:

  Madonas novada pašvaldība, Reģ. Nr. LV 90000054572,

  AS „SEB Banka”

  Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6

  SWIFT kods UNLALV2X

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums