Sociālais dienests

  Pakalpojuma nosaukums

  Aprūpe mājās

  Pakalpojuma apraksts

  Sociālās aprūpes pakalpojumu personas dzīvesvietā nodrošina Sociālais dienests sadarbība ar Latvijas Samariešu apvienību. Aprūpi mājās var saņemt:  personas , kurām ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, , kuras deklarējušas savu dzīvesvietu Madonas novadā .

  Pārsūdzības iespējas: 

  •  Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta pieņemto lēmumu var apstrīdēt Madonas novada domē.
  • Madonas  novada domes pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajonā tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas  novada  pašvaldības Sociālais dienests

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

   

   Pēc sociālā darbinieka vajadzību pēc sociālajiem pakalpojumiem Izvērtējama, tiek noteikts personas aprūpes līmenis un tam atbilstošs līdzdalības maksājums par saņemtajiem pakalpojumiem .

  1. aprūpes līmenis – 11 EURO, mēnesī

  2. aprūpes līmenis- 15,00 EURO, mēnesī

  3. aprūpes līmenis, -21,00EURO, mēnesī

  4. aprūpes līmenis,-25 EURO, mēnesī

   No  pašvaldības budžeta līdzekļiem  100%  pakalpojuma saņemšana , ja persona atzīta par trūcīgu , 50%  pakalpojuma atmaksa, ja persona atzīta par maznodrošinātu

   

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē ; telefoniski

   

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

   

  Persona vai viņas pilnvarots pārstāvis telefoniski informē vai vēršas Madonas novada pašvaldības sociālajā dienestā :

   Ārija Graumane, sociālās aprūpes un rehabilitācijas daļas vadītāja  arija.graumane@madona.lv  ,

   tālrunis – 22045967,64807296, adrese – Blaumaņa ielā 3, Madonā vai pie sociālā darbinieka tajā pagasta pārvaldē, kuras teritorijā deklarēta personas dzīvesvieta un/vai viņa faktiski dzīvo .

   

  Pakalpojuma saņemšanas veids

   

   

  Personas dzīvesvietā

   

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darba dienas

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums