Bāriņtiesa

Pakalpojuma nosaukums

Adopcija

Pakalpojuma apraksts

Adopcijas procesā laulātie vai persona gūst iespēju adoptēt vienu vai vairākus juridiski brīvus bērnus, kuri pēc adopcijas apstiprināšanas tiesā kļūst par adoptētāju likumīgu bērnu.

Atbildīgā iestāde

Madonas novada bāriņtiesa

Pakalpojuma saņēmējs

fiziskas personas

Pakalpojuma apmaksas veids

bezmaksas

Pakalpojuma pieprasīšanas veids

klātienē

Adrese, uzziņas, konsultācijas

Madonas pilsētā, Blaumaņa ielā 3, Madonā, t.nr. 29187948; 26419500, 64807295, 29409996

Pirmdienās 08.00 – 12.00, trešdienās 13.00 – 19.00;

Aronas pagastā, Meliatoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts, t.nr. 29106947

 pirmdienās 08.00 – 12.00 un  trešdienās 14.00 – 18.00;

Barkavas pagastā  Brīvības iela 9, Barkava, Barkavas pagasts, t.nr. 26363445

 pirmdienās  8.00- 12.00,  trešdienās 13.00- 18.00      

Bērzaunes pagastā, Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, t.nr. 26326188

 pirmdienās 8.45-12.00; 2.30-17.15, ceturtdienās 8.45-12.00 un 12.30-18.15;

Dzelzavas pagastā Liepas, Dzelzava,  Dzelzavas pagasts, t.nr. 26584739  pirmdienās   8.00- 12.00 un   trešdienās  12.00- 17.00

Kalsnavas pagastā Pārupes iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, t.nr. 26301270 

Pirmdienās  9-13  un Otrdienās  14- 18

Mārcienas pagastā – Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, t.nr. 26338134 trešdienās 15.00-19.00 un ceturtdienās 8.00-12.00

Mētrienas pagastā, Mētru iela 1,  Mētrienā, pagasta pārvaldes ēkā,  t.nr. 26448467

pirmdien un ceturtdien no  plkst.14.00. līdz 18.00;

Lazdonas pagastā,  Meža iela -2, Lazdona, Lazdonas pagasts, t.nr.26367417 Trešdienās no 10.00-15.00;

Liezēres pagastā, pagasta pārvaldē „Ozolkalnā”, Liezērē, Liezēres pagastā , t.nr. 26409544  

pirmdienās 8.00-12.30, 13.00-18.00, Trešdienās 13.00-17.30;

Ļaudonas pagastā, Dzirnavu ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagasts, t.nr. 26530400  Pirmdienās no 8.00-12.00 un  14.00-18.00 Trešdienās no 8.00-12.00;

Ošupes pagastā, Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagastā, t.nr. 26597292

pirmdienās 08.00 – 12.00 un Trešdienās 14.00 – 18.00;

Praulienas pagastā - Kalna iela 2, Prauliena, Praulienas pagasts, t.nr. 26523832

Pirmdienās  8:00-12:00  un Ceturtdienās  13:00-18:00;

  Sarkaņu pagastā : "Biksēre", Biksēre, Sarkaņu pagasts, t.nr.26367417    Otrdienās 14.00-18.00 un    Ceturtdienās   9.00- 14.00;

Vestienas pagastā, Pagastmāja, Vestiena, Vestienas pagasts, t.nr.26326188

 trešdienās 11.00-13.30

Pārējā laikā vienojoties telefoniski

Pakalpojuma saņemšanas veids

klātienē

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

1.  Persona vai abi laulātie, kuri vēlas adoptēt bērnu, dzīvesvietas bāriņtiesā iesniedz: • pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība (ja tāda ir); • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; • dzīves aprakstu; • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības (ja tādas ir). 2. Ja bērns dzīvo adoptētāja ģimenē, bāriņtiesa adoptētāju var atbrīvot no nepieciešamības iesniegt: • izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību; • dzīves aprakstu; • izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības (ja tādas ir). 3. Ja adoptētājs ir viens no laulātajiem un otrs laulātais ir atzīts par rīcības nespējīgu vai pazudušu (bezvēsts promesošu), tad papildus minētajiem dokumentiem bāriņtiesā iesniedz tiesas sprieduma izrakstu vai noraksta kopiju par otra laulātā atzīšanu par rīcības nespējīgu vai pazudušu.

Adoptētājs pieteikumam pievieno: • adoptējamā dzimšanas apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu), • izziņu par adoptējamā veselības stāvokli, • bērna bioloģisko vecāku piekrišanu adopcijai vai dokumentu, kas apliecina, ka pastāv kāds no šādiem apstākļiem: • otrs vecāks ir miris; • otra vecāka dzīvesvietas nav zināma; • otram vecākam likumā noteiktajā kārtībā ir atņemtas aizgādības tiesības.

Vecāks piekrišanu adopcijai var parakstīt bāriņtiesā, kā arī pie notāra. Māte piekrišanu sava bērna adopcijai nevar dot ātrāk kā sešas nedēļas pēc dzemdībām. Adoptējamā bērna piekrišana, ja viņš ir sasniedzis 12 gadu vecumu.

Pakalpojumu regulējošie normatīvie dokumenti

o    Civillikums;

o    Bāriņtiesu likums;

o    Bērnu tiesību aizsardzības likums;

o    Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumi Nr.111 "Adopcijas kārtība";

o    Madonas novada bāriņtiesas nolikums

Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

6 mēneši

Apstrīdēšanas/pārsūdzības kārtība

Administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas Administratīvajā rajona tiesā pēc pieteicēja deklarētās dzīvesvietas adreses vai nekustamā īpašuma atrašanās vietas.

 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums