Pakalpojuma nosaukums

  Izziņa par jaunbūvēm

  Pakalpojuma apraksts

  Likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 25.pantā noteiks, ka jaunbūves (iesākta būvniecība līdz nodošanai ekspluatācijā) ierakstāmas zemesgrāmatā, pamatojoties uz būvinspekcijas (būvvaldes) izdotu izziņu, kurā norādīts būvniecības tiesiskais pamats un jaunbūves raksturojums.

  Būvvaldes pēc dokumentu pārbaudes apseko jaunbūvi dabā un salīdzina vai tā atbilst projekta dokumentācijai, ja tiek konstatēts, ka jaunbūve atbilst projektam, Būvvalde sagatavo un izsniedz izziņu par jaunbūvi. 

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Iesniegums, kuram jāpievieno:
  • zemesgrāmatu apliecības kopija (uzrādot oriģinālu);
  • zemes robežu plāna kopija;
  • inventarizācijas lietas kopija;
  • būvprojekts;
  • būvatļauja.

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  22 darba dienu laikā (Izziņu par jaunbūvi sagatavo un izsniedz atbilstoši Iesnieguma likuma 5.panta trešā daļā noteiktajām prasībām - viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas. Atbildi uz  informācijas pieprasījumu sniedz Informācijas atklātības likumā noteiktajā kārtībā.)

  Veidlapa

  Iesniegums par jaunbūvēm

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums