Pakalpojuma nosaukums

  Būvobjekta pieņemšana ekspluatācijā

  Pakalpojuma apraksts

  Pēc būvdarbu pabeigšanas būvniecības ierosinātājs nodrošina būves novietojuma uzmērījumu veikšanu un pieņem būvi ekspluatācijā, iesniedzot dokumentus būvvaldē.

  Būvi, tās daļu vai būves kārtu pieņem ekspluatācijā, ja tā ir uzbūvēta atbilstoši būvatļaujas nosacījumiem.

  Atbildīgā iestāde

  Madonas novada būvvalde

  Pakalpojuma saņēmējs

  fiziska persona, juridiska persona

  Pakalpojuma apmaksas veids

  bezmaksas

  Pakalpojuma pieprasīšanas veids

  Klātienē būvvaldē; pasts (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads LV-4801); elektroniski – www.bis.gov.lv

  Adrese, uzziņas, konsultācijas

  Jānis Vilcāns, Būvinspektors,

  janis.vilcans@madonas.lv tālrunis – 64860084, 29485751, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Iveta  Meļehova, Būvinspektore

  iveta.melehova@madona.lv, tālrunis – 64822374, 29422298, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801;

  Andris Rieba, Būvvaldes vadītājs
  andris.rieba@madona.lv, tālrunis – 64860097, adrese – Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801.

  Pakalpojuma saņemšanas veids

  Klātienē būvvaldē, pa pastu, elektroniski – www.bis.gov.lv

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

  Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti iesniedzami atbilstoši:

  -          Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” 157.p., 163.p., 167.p.;

  -          Ministru kabineta 09.05.2017.  noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” 150.p., 152.p., 163.p.;

  -          Ministru kabineta 16.09.2014.  noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” 121.p., 122.p., 131.p.;

  -          Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” 73.p., 74.p., 75.p., 76.p.;

  -          Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

  -          Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 158.p., 169.p.;

  Pakalpojuma atbildes saņemšanas laiks

  10 darba dienu laikā pēc iesnieguma reģistrācijas dienas, ja iesniegti visi dokumenti

  Veidlapa

  -          Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”

  https://likumi.lv/doc.php?id=269164

  Pielikums Nr.14

  -          Ministru kabineta 09.05.2017.  noteikumiem Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

  https://likumi.lv/ta/id/291197-atsevisku-inzenierbuvju-buvnoteikumi

  Pielikums Nr.11

  -          Ministru kabineta 16.09.2014.  noteikumiem Nr.550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”

  https://likumi.lv/doc.php?id=269168

  Pielikums Nr.11

  -          Ministru kabineta 30.09.2014.  noteikumiem Nr.573 “Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi”

  https://likumi.lv/doc.php?id=269199

  Pielikums Nr.8

  -          Ministru kabineta 19.08.2014.  noteikumiem Nr.501 “Elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas, būvniecības un uzraudzības kārtība”

  https://likumi.lv/doc.php?id=269032

  Pielikums Nr.1 un Nr.7

  -          Ministru kabineta 14.10.2014.  noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”

  https://likumi.lv/doc.php?id=269710

  Pielikums Nr.11

   
  © 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums