Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība


 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒNR. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078

Projekta ieviesējs

SIA "Sarkaņu komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.45403027648

Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, LV 4870.

tel.27839809

Projekta realizācijas termiņš

15.07.2010. - 14.07.2012

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000.

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana:

1. Tīklā padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitāte atbilst prasībām, samazināti ūdens zudumu apjomi,

2. Racionāla resursu izmantošana – jauna atdzelžošanas stacijas izbūve,

3.Ugunsdzēsības ūdensapgādes atbilstība atbilstoši MK noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana:

Kvalitatīvs un pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojums, infiltrācijas samazinājums.

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Kvalitatīva notekūdeņu attīrīšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Tiks nodrošināta ūdensvada paplašināšana līdz 16 mājām

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Tiks nodrošināts pieslēgumu pārklājums centralizētas kanalizācijas sistēmai līdz 74,5 %

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes:

 

„Ūdens un ūdensapgādes pakalpojuma kvalitātes uzlabošana":

  • artēziskās akas izbūve;
  • esošās darba akas izveidošana par rezerves aku un slēgtās akas tamponēšana,
  • ūdens atdzelžošanas stacijas izbūve un mīkstināšanas iekārtu izbūve,
  • Dīzeļģeneratora uzstādīšana;
  • maģistrālā ūdensvada rekonstrukcija un ūdensvada paplašināšana - 3854 m, kas nodrošinās pakalpojumus 74,5% iedzīvotāju;

 „Jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve”

  • Aktivitātes ietvaros paredzēts 2 jaunu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve - Centrā un Kalnagravās

„Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana un pakalpojuma pieejamības paplašināšana”:

  • jaunu kanalizācijas tīklu izbūve un rekonstrukcija 2591 m garumā , kas nodrošinās 74,5% iedzīvotāju pieejamību kanalizāciajas pakalpojumiem.

Finansējums

Kopējās projekta iattiecināmās izmaksas Ls: 276800,97

Projekta ieviešanas gaita


Uz 14.07.2012. paveiktais:

Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstībai.

Būvdarbus objektā veica  personu apvienību “Jaunmāja -Watex” un SIA "Jaunmāja"

Būvuzraudzību objektā veica SIA "P.M.G."
Autoruzraudzību objektā veica SIA Belss".


Pabeigtas visas projekta aktivitātes. Sasniegti plānotie projekta rezultāti un mērķi.:
Artēziskās akas izbūve - 1 gab.
Esošās darba akas izveidošana par rezerves aku un slēgtās akas tamponēšana - 1 gab.
Dīzeļģeneratora uzstādīšana - 1 gab.
ŪDENSAPGĀDES TĪKLU IZBŪVE - 3951 m
KANALIZĀCIJAStīklu izbūve - 2692 m
NAI izbūve centrā - 1 kompl.
NAI izbūve "Kalnagravās" - 1 kompl.

 

Par projektu Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078
„Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres  ciema ūdenssaimniecības attīstība”

SIA „ Sarkaņu komunālais uzņēmums ” 2010. gada 9. decembrī ir noslēdzis līgumu (Nr.3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/105/078 ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru par finansējuma piešķiršanu projektam „Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanu.
Projekts tiek īstenots Eiropas Reģionālās attīstības fonda prioritātē „Kvalitatīvas vides dzīvei un ekonomiskajai aktivitātei nodrošināšana” pasākumā „Vide”, aktivitātē 3.4.1.1. "Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000".

Kopējās projekta ieviešanas izmaksas sastāda  438988,09 LVL. No tiem ERAF finansējums 298691,70 LVL.
Lai sasniegtu projekta mērķus, projekta ieviešanas laikā tiek veiktas sekojošas aktivitātes:

-          Ūdens ieguves avotu sakārtošana, izbūvēts artēziskais urbums;

-          Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija ēkas izveide, kurā uzstādītas jaunas ūdens sagatavošanas iekārtas ar jaudu 6 m3/h;

-          Ūdensapgādes tīklu paplašināšana, izbūvēti jauni tīkli 3854,0 m74,5% pieslēgumu līmeņa nodrošināšanai ciema teritorijā, renovēti esošie ūdensvadi ūdens zudumu samazināšanai ūdensapgādes sistēmā;

-          Iegūtā un realizētā ūdens instrumentālas uzmērīšanas nodrošināšana, izbūvētas plūsmas mērītāju akas uz māju pievadiem, uzstādīts plūsmas mērītājs pie ūdens ieguves avota (artēziskā urbuma);

-          Izbūvētas divas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ar jaudu 15 m3/dnn („Kalnagravās”) un ar jaudu 60 m3/dnn (blakus esošajām), nodrošinot notekūdeņu attīrīšanu un dūņu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvajām prasībām;

-          Kanalizācijas tīklu paplašināšana, izbūvēti jauni tīkli 2591,0 m 74,5% pieslēgumu līmeņa nodrošināšanai ciema teritorijā, renovēti esošie kanalizācijas cauruļvadi infiltrācijas un noplūžu samazināšanai, samazināts individuālo krājtvertņu daudzums;

-          Teritorijas labiekārtošanas darbi un segumu atjaunošana.

Šobrīd būvniecības pabeigšanas darbi norit pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (ar jaudu 60 m3/dnn) izbūves. Lielākā daļa ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve jau pabeigta, taču vēl nav nodota ekspluatācijā. Projekta „Madonas novada Sarkaņu pagasta Biksēres ciema ūdenssaimniecības attīstība” ieviešanu paredzēts pabeigt šī gada beigās.


Informācija sagatavota par projekta ieviešanu 2011.g. oktobrī
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums