“Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” Nr.KPFI-13.2/26

    
 
 

  Projekta nosaukums 

  “Biksēres ciema LED apgaismojuma izveide” Nr.KPFI-13.2/26 
 

  Projekta  īstenošanas termiņš 

  07.03.2014. – 31.03.2014.
 
  Projekta mērķis 
  Oglekļa dioksīda emisiju samazināšana, nomainot esošos   gaismas objektus uz 53 LED gaismekļiem
 
  Projektā veicamās  darbības 
     
  nomainīt esošos DRL, PRO-IHQ-T UN SON-T   gaismekļus  Biksēres ciemā: Parka ielā,
  J. Ramaņa ielā, daudzdzīvokļu māju pagalmos, un Muižas apkārtnē pret LED
  gaismekļiem.

  Papildus nomainīt apgaismojuma ķermeņus, kuri   stiprināti pie daudzdzīvokļu ēkām pret apgaismojuma balstiem, kā arī uzstādīt   jaunus apgaismojuma balstus Muižas apkārtnē un daudzdzīvokļu māju pagalmos,   kas nodrošinās vienmērīgu mākslīgo apgaismojumu.

 
  Finansējums 
  Projekta kopējās izmaksas – EUR   73988.67, t.sk.:

KPFI   finansējums – EUR 26220.40

Pašvaldības finansējums –EUR 11780.18, neattiecināmās izmaksas EUR - 35988.09

Projekta ieviešanas   gaita 

  07.03.2014  noslēgts   līgums ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstību ministriju un SIA “Vides   investīciju fonds” par projekta īstenošanu.
  Būvdarbs veica SIA "Madonas namsaimnieks".
31.03.2014. īstenotas visas projektā plānotās aktivitātes.
Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts:
1) oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma rādītājs vismaz 18,83 tonnas CO2 gadā;
‌2) kopējā projekta oglekļa dioksīda emisijas samazinājuma attiecība pret Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansējumu projektam nav mazāka par 0,000718 tCO2 /euro gad

  Bildes 

 

Projekta vadītājs 

Vārds uzvārds Gints Hermanis


 

Telefons, e-pasts 64860572, gints.hermanis@madona.lv


 


Iesūtīts: 31.03.2014 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums