Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/192/045

Projekta īstenošanas termiņš

26.08.2013. – 25.08.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu attīrišanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projektā veicamās darbības

1. aktivitāte - TEP sagatvošana. Projekta sagatavošanas posmā ir izstrādāts un akceptēts tehniski ekonomiskais pamatojums „Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība”.

2. aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde. Projekta sagatavošanas posmā ir izstrādāts tehniskais projekts un saskaņots atbilstoši Latvijas būvnormatīvu prasībām. Noslēgts pakalpojuma līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību.

3. aktivitāte – Būvdarbi . Aktivitātes ietvaros tiks noslēgts būvdarbu līgums par tehniskajā projektā minētajām komponentēm.:

- Esošās artēziskās akas rekonstrukcija – 1 gab.;
- Ūdens attīrīšanas stacijas izbūve 1 gab.;
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 315 m;
- Ūdensapgādes tīklu izbūve – 121 m;
- Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve – 1 gab.;
- Kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūve – 589 m;
- Pašteces kanalizācijas pievadi – 114 m.

4. aktivitāte – Būvuzraudzība. Aktivitātes ietvaros tiks noslēgts pakalpojuma līgums būvdarbu inženiertehniskajai uzraudzībai.

5. aktivitāte – Autoruzraudzība .Aktivitātes ietvaros tiks noslēgta papildvienošanās pie līguma par tehniskā projekta izstrādes par autoruzraudzības nodrošināšanusaskaņā ar Latvijā pastāvošajiem Būvnormatīviem. 

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 314511.33 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 220937.72
     Pašvaldības budžeta finansējums -27 401,63 Ls

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „BM projekts”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts.(Līgums noslēgts ar SIA „Belss”.)

3. Notiek iepirkuma procedūra būvdarbiem. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 5.11.2013

Uz 01.04.2014.

-  Noslēgts līgums par būvdarbiem ar pilnsabiedrību "VJM".;

- NOtiek būvuzraudzības iepirkuma procedūra. 

Uz 01.07.2014. objektā norit būvdarbi, būvuzruadzību veic SIA "LBNI" un autoruzraudzību SIA "Belss".

 17.09.2014. noslēgts līgums ar perosnu apvienību "VJM" par būvniecības  papilddarbiem objektā " Madonas novada Sarkaņu pagasta Sarkaņu ciema ūdenssaimniecības attīstība".

23.09.2014. Īstenotas visas projekta aktivitātes.
‌12.11.2014. Madonas novada pašvaldības būvvalde objektu pieņem ekspluatācijā.

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Rolands Vēzis 
Tālr. 64860876, e.pasts: komunalaisserviss@inbox.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums