Madonas novada Sarkaņu pagasta Poļvarkas ciema ūdenssaimniecības attīstība Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/181/044

Projekta īstenošanas termiņš

26.08.2013. – 25.08.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu attīrišanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projektā veicamās darbības

Projekta aktivitāte Nr. 1 „Būvniecība”
Būvdarbu līgums, kas ietver šādu uzdevumu izpildi:

- Artēziskās akas rekonstrukcija (h=37m), uzstādot iegremdējamo, automātiski vadāmo sūkni (elektromotora jauda 1,8 kW) un izbūvējot akas virsbūvi;

- Ūdens sagatavošanas stacijas izbūve (q=2 m
3/h, ēkas renovācija, ūdens attīrīšanas tehnoloģisko iekārtu, hidrofora, frekvenču pārveidotāja, ģeneratora un mērītāja uzstādīšana);

- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (L=618 m) un ūdensapgādes tīklu paplašināšana (L=42 m);

- Bioloģisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūve (q=10 m3/dnn);

- Kanalizācijas tīklu un kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (pašteces vadi, L=655 m, spiedvads, L=5 m, 1 kanalizācijas sūkņu stacija, q=0,7 m3/h) 

Projekta aktivitāte Nr. 2 „Būvuzraudzība”;
Projekta aktivitāte Nr. 3 „Autoruzraudzība”
Projekta aktivitāte Nr. 4 „Tehniskais projekts”
Projekta aktivitāte Nr. 5 „Tehniski ekonomiskais pamatojums”

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 293727.80 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 206337.70
     Pašvaldības budžeta finansējums -36412.54 EUR

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Laikā no 4.10.2013. – 28.10.2013. notiek iepirkuma procedūra tehniskā projekta aktualizācijai

Uz 09.09.2014.
veikta topogrāfija, to veic SIA "56 paralēle" par summu EUR 1485.0
‌noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi un autoruzraudzību ar SIA "Belss" par summu EUR 3980.00.

‌Uz 01.06.2015.
‌Veikts iepirkums būvdarbiem, līgums noslēgts ar SIA "Halle B" par summu EUR 227374,31
‌Būvuzraudzības pakalpojumus veic SIA "LBNI"par summu 6500,00 EUR.

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Rolands Vēzis
Tālr. 64860876, e.pasts: komunalaisserviss@inbox.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums