Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

iesūtīts: 2019.11.14 13:22
Madonas novada pašvaldības dome 2019. gada 31.oktobrī apstiprināja lēmumu Nr. 524 (protokols Nr 21., 24 p.) “Par “Lokālplānojuma izstrādi nekustamajā īpašumā “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai.”

Publiskā apspriešana ilgs no 2019. gada 14. novembra līdz 13. decembrim.

Sabiedrības līdzdalības sapulce notiks 2019. gada 4.decembrī, plkst. 11:00, Madonas novada pašvaldības ēkā, 2. stāva sēžu zālē.


Ar informāciju par plānošanas dokumentiem un Vides pārskata projektu ir iespēja iepazīties www.madona.lvhttps://geolatvija.lv/geo/tapis#document_14946 un klātienē Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, 204. kabinetā.

Rakstveida priekšlikumus var iesniegt sūtot informāciju uz e-pastu ramona.vucane@madona.lv.

-reģistrējoties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā www.geolatvija.lv (saite šeit).


Ramona Vucāne

Teritorijas plānotāja

Attīstības nodaļa

T. +371 20228813

E. ramona.vucane@madona.lv

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums