Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

iesūtīts: 2019.01.31 10:38
Madonas novada pašvaldības dome 2018.gada 31.oktobrī pieņēma lēmumu Nr.447 (domes sēdes protokols Nr.20, 15.p.) par lokālplānojuma 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

 Publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai ir nodota Lokālplānojuma nekustamā īpašumā “Norte”, Praulienas ciems, Praulienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7086 010 0219,  kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 1.redakcija.

 Publiskās apspriešanas laiks ir noteikts no 2019.gada 03.februāra līdz 2019.gada 03.martam. Visi interesenti ar Lokālplānojuma papildināto redakciju var iepazīties Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, 204.kab., Madonā, Madonas novadā un Madonas novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Pašvaldība - Sabiedrības līdzdalība”.

Sabiedriskā apspriedes ir sanāksme notiks 2019.gada 11.februārī plkst.16.00 2.stāva zālē Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma papildināto redakciju  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv līdz 2019.gada 03.martam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

Kontaktpersonas attīstības plāna izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Zeltiņa, e-pasts: ilona.zeltina@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.


Lokālplānojuma 1.redakcija
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Grafiskā daļa:
Funkcionālais zonējums
Apgrūtinājumu plāns
‌Paskaidrojuma raksts
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums