PRIEKŠLIKUMU UN ATZINUMU IZSKATĪŠANAS SANĀKSME

iesūtīts: 2018.03.10 21:10
Saskaņā ar MK 14.10.2014.g. noteikumu Nr.628 "Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem" 86.punktu tiek organizētas sanāksmes, lai izskatītu publiskās apspriešanas laikā saņemtos priekšlikumus un institūciju atzinumus.

Priekšlikumu un atzinumu izskatīšanas sanāksme tiek organizēta:

1. Lokālplānojumam zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 7001011569; 70010011571; 70010011572; 70010011373, Saules ielā, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā vides pārskatam 2018.gada 26.martā plkst.16.00.


2. Lokālplānojums nekustamajam īpašumam Bērzu ielā 27, Madonas pilsētā, Madonas novadā, kadastra apzīmējums 7001 001 1693,  kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 2018.gada 26.martā plkst.16.30.


‌3. Lokālplānojumam nekustamā īpašuma “Lejas Ruļļi”, Lazdonas pagasts Madonas novadā, zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7066 001 0028 un 7066 001 0029, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, un tā vides pārskatam 2018.gada 26.martā plkst.17.00.


Sanāksmes norises vieta: Saieta laukums 1, 1.stāva zāle, Madona, Madonas novads, LV-4801.

‌‌Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums