Par dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādi

iesūtīts: 2018.03.19 14:29
Informējam, ka 2018. gada 7. martā plkst. 16:00 Madonas novada Ļaudonā Skolas ielā 2, Ļaudonas vidusskolas zālē notika informatīvā sanāksme par dabas parka "Aiviekstes paliene" dabas aizsardzības plāna izstrādi turpmākajam 12 gadu periodam.

Dabas parks ir iekļauts Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā. Līdz šim tajā konstatētās dabas vērtības ir upju palieņu pļavas ar vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām aizsargājamo putnu sugām. Tā ir nozīmīga ligzdojošo griežu, caurceļojošo ziemeļu gulbju, mazo gulbju un mazo gauru koncentrācijas vieta. Dabas parks dod iespēju saglabāt izzūdošus biotopus: upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.

Dabas aizsardzības pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) pārstāvji  informēja par plāna uzdevumu – saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas Aiviekstes palienes unikālās teritorijas dabas vērtības. Kā arī tika runāts par citiem jautājumiem – dabas parkā atļautā saimnieciskā darbība, kā pieteikties  dažādiem atbalsta maksājumiem, ieteicamā palieņu zālāju apsaimniekošana, u.c.

Plānu Pārvaldes uzdevumā gatavo SIA “Vides Konsultāciju Birojs”. Šovasar sertificēti eksperti veiks teritorijas izpēti, bet pats dokuments taps divu gadu laikā. Lai sekotu līdzi plāna gatavošanai un šo procesu uzmanītu, iecerēts veidot uzraudzības grupu, kas regulāri pulcēsies uz sanāksmēm, kuras būs atklātas un to norisē varēs piedalīties ikviens interesents. Pieteikties uzraudzības grupas darbam iespējams līdz 23. martam, rakstot uz zemāk norādītajiem kontaktiem. Savukārt nākamā sabiedriskā apspriešana iecerēta 2019. gada beigās, kad varēs apspriest jau tapušo dokumentu.

Ļaudonā sanākušos interesēja ne vien Aiviekstes palienei veltītais dabas aizsardzības plāns, bet arī citas šīs jomas aktualitātes, piemēram, kā problēma tika norādīts Aiviekstes upes augstais ūdens līmenis, kas saistīts ar zemāk esošā HES darbību. Apspriesta tika arī “dabas skaitīšana” un nesen izsūtītās vēstules par biotopu apsekošanas rezultātiem pagājušajā gadā un konstatētajiem vērtīgajiem zālājiem. Zemju īpašniekiem, kuri ir saņēmuši šādas vēstules, bet tomēr nav īsti skaidra tālākā rīcība, Latgales reģionā jāvēršas pie Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem pa informatīvo tālruni  65674283. Jāatceras, ka, ja 2018.g. februārī ir saņemta vēstule par to, ka īpašumā konstatēts bioloģiski vērtīgs zālājs, bet lauksaimnieks, nezinot situāciju, to ir aparis 2017. gada rudenī vai pārveidojis par zemi ar citu lietojuma veidu, lauksaimniekam ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. martam par to jāinformē DAP. DAP, ņemot vērā lauksaimnieka sniegto informāciju, precizēs konkrētā lauka statusu un robežas, ja nepieciešams, veicot pārbaudi dabā. Savukārt, ja lauksaimnieks līdz 30. martam nebūs paziņojis DAP par aparto vai pārveidoto lauku, attiecīgajam laukam tiks saglabāts bioloģiski vērtīga zālāja statuss un šo platību turpmāk būs aizliegts apart un pārveidot par zemi citām vajadzībām.

Jau pavisam drīz plānots zemju īpašniekus informēt par šogad gaidāmajām ekspertu vizītēm viņu laukos, mežos un pļavās, uzreiz gan jāsaka, ka precīzu apmeklējuma laiku būs grūti pateikt, ņemot vērā lielo apsekojamo teritoriju platību un ierobežoto lauka darbu sezonu.

Sanāksmi apmeklēja vairāk kā pussimts iedzīvotāju un citu ieinteresēto personu, kā arī iestāžu pārstāvji.  Tā kā dokumenta tapšanai ļoti būtiska ir iedzīvotāju iesaiste, lai tiktu rasts kompromiss starp saimnieciskajām interesēm un dabas vērtību saglabāšanas jautājumiem, Pārvalde aicina  uz sadarbību gatavos zemju īpašniekus pieteikties darbam uzraudzības grupā,  sūtot pieteikumu un kontaktus uz e-pastu: gita.strode@daba.gov.lv ar norādi, ka vēlaties iesaistīties dabas aizsardzības plāna uzraudzības grupā.

Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda īstenotā projekta “Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” Nr. 5.4.2.1/16/I/001 ietvaros.

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA Vides Konsultāciju Birojs Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Izteikt viedokli un sniegt priekšlikumus par turpmāko dabas lieguma attīstības vīziju aicinām klātienē sanāksmes laikā vai rakstiski, adresējot tos plāna izstrādes vadītājam: Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv. līdz 2018.gada 28.martam.

Ar sanāksmē pausto informāciju no valsts institūciju un plāna izstrādātāju puses, kā arī atnākušo zemes īpašnieku un citu interesentu uzdotajiem jautājumiem varat iepazīties šeit: 

http://skaitamdabu.gov.lv/public/lat/jaunumi/34/ 


Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums