PAZIŅOJUMS PAR DABAS PARKA „ AIVIEKSTES PALIENE” DABAS AIZSARDZĪBAS PLĀNA IZSTRĀDES UZSĀKŠANAS SANĀKSMI

iesūtīts: 2018.02.16 08:11
Informējam iedzīvotājus un zemes īpašniekus, ka ir uzsākts darbs pie dabas parka „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes. AICINĀM UZZINĀT UN IZTEIKT VIEDOKLI!

Aicinām ikvienu interesentu piedalīties plānošanā ar savām zināšanām, pieredzi, ieteikumiem un lūdzam izteikt savus priekšlikumus dabas aizsardzības plāna izstrādei. Pirmā šāda iespēja tikties klātienē, iepazīties, uzklausīt ekspertu teikto un izteikt savas domas būs 
2018.gada 7.martā plkst.16:00 Madonas novada Ļaudonā (Skolas ielā 2, Ļaudonas vidusskolas zālē), 
kur notiks informatīvā sanāksme par dabas parka    „Aiviekstes paliene” dabas aizsardzības plāna izstrādes uzsākšanu.  Tikšanās laikā interesenti tiks iepazīstināti ar dabas parka izveidošanas mērķiem un esošajām dabas vērtībām, dabas aizsardzības plāna izstrādes procedūru, termiņiem, iesaistītajiem ekspertiem, plānotajiem pētījumiem un iespēju piedalīties dabas aizsardzības plāna izstrādē.
Plāns ietvers zinātnisko informāciju par aizsargājamo teritoriju, pamatojumu funkcionālajam zonējumam, ja tāds nepieciešams, un noteiks vienotus visas teritorijas apsaimniekošanas pasākumus. Dabas aizsardzības plāna uzdevums ir saskaņot dabas aizsardzības, dabas resursu izmantošanas, reģiona attīstības un iedzīvotāju intereses tā, lai tiktu saglabātas teritorijas dabas vērtības.
„Aiviekstes paliene” ir iekļauta Eiropas putniem nozīmīgo vietu sarakstā, tajā konstatētas būtiskas dabas vērtības – upju palieņu pļavas ar vairākām aizsargājamo augu atradnēm (mānīgā knīdija, jumstiņu gladiola, Sibīrijas skalbe, dzegužpirkstītes) un daudzām aizsargājamo putnu sugām. Tā ir nozīmīga ligzdojošo griežu, caurceļojošo ziemeļu gulbju, mazo gulbju un mazo gauru koncentrācijas vieta. Dabas parks dod iespēju saglabāt izzūdošus biotopus – upju palieņu pļavas, sugām bagātas atmatu pļavas un mēreni mitras pļavas.
Aicinām iedzīvotājus, zemju īpašniekus un komersantus iesaistīties un piedalīties, lai savlaicīgi paustu viedokli par turpmāko teritorijas apsaimniekošanu un izmantošanu! 
Dabas aizsardzības plāns tiek izstrādāts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta Nr. 5.4.2.1/16/I/001 „Priekšnosacījumu izveide labākai bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un ekosistēmu aizsardzībai Latvijā” ietvaros.

Dabas aizsardzības plānu izstrādā SIA „Vides Konsultāciju Birojs” Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014, tālr.67557668, www.vkb.lv. Kontaktpersona: projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks, tālr. 67557668, e-pasts: ilmars@vkb.lv.Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2022 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums