“Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdensaimniecības attīstība II kārta”

Projekta ieviesējs

Madonas novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801.

tel.64860090

Projekta realizācijas termiņš

28.11.2011. - 27.11.2013.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 Aktivitātes kvalitatīva dzeramā ūdens piegādes nodrošināšanai un ūdens resursu aizsardzībai (

   Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija (ūdensvada izbūve, māju pielēgumu atjaunošana, 3,1365 km)

  Ūdensapgādes tīkla paplašināšana (jaunu ūdensvadu izbūve 0,11km)

 Aktivitātes ar komunālajiem notekūdeņiem vidē novadītā piesārņojuma apjoma samazināšanai 

  kanalizācijas tīkla rekonstrukcija (SN8 PP vai PVC kanalizācijas caurule 0,58km

  jauna KSS izbūve-1 gab.

 Kanalizācijas spiedvada izbūve – 0,093 km

-  kanalizācijas tīkla paplašināšana(, jauni kanalizācijas kolektori 1,3015km,

- NAI rekonstrukcija -1 gab.

Finansējums

 Kopējās izmaksas 424348,99

Projekta ieviešanas gaita

 Uz 25.09.2012.paveiktais:

 Aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums (izstrādātājs SIA “Eko projekti”)

- izstrādāts tehniskais projekts. To veica SIA "Ekolat". Notiek tehniskā projekta saskaņošana ar institūcijām.

uz 10.09.2013. paveiktais:
-  noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "ĢL Konsultants", uzsākti būvdarbi. Būvuzraudzību veic būvuzraugs Skaidrīte Zepa, autoruzraudzību SIA "Ekolat"

uz.27.11.2013. īstenotas visas plānotās projekta aktivitātes. Sasniegti rezultatīvie rādītāji.Projekta īstenošana noslēgusies.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums