Madonas novada Praulienas pagasta Praulienas ciema ūdenssaimniecības attīstība


 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒProjekta ieviesējs

Madonas novada pašvaldība

Reģ. Nr.90000054572

Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV 4801

tel.64860090

Projekta realizācijas termiņš

15.07.2010. - 14.07.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

1.Līdz patērētājam novadītā dzeramā ūdens kvalitātes atbilstība normatīvo aktu prasībām

2. Nodrošināta ūdensapgādes nepārtrauktība

3.Ūdens zudumu apjomu samazināšana

4.Ugunsdzēsības ūdensapgādes atbilstība MK noteikumiem Nr. 82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

1.Kvalitatīvs notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums

2.Apkārtējā vidē nonākušo neattīrīto notekūdeņu samazinājums

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes nepasliktināšanās

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Pietiekams ūdensapgādes pakalpojumu nodrošinājums

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Pietiekams notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošinājums

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 Ūdensapgāde:

1) urbuma "centrs"rekonstrukcija" , frekvenču pārveidotāja uzstādīšana - 1 gab.,
2) ūdensapgādes sitēmas izbūve, t.sk.dīzeļģenerators un 'tīkls skalošanasūdeņu novadīšanai  - 174 m;
3) Ūdensapgādes tīkla rekonstrukcija - 2119 m.

Kanalizācijas
1) Kanalizācijas pašteces tīklu rekonstrukcija - 1185 m;
2) dzīvojamo ēku pieslēgums (2 ēkas)  - 65 m;
3) kanalizācijas sūkņu stacijas 1 rekonstrukcija - 1 gab.;
4) Spiedvada rekonstrukcija - 310 m;
5) kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve (pagasta ēkas pieslēgums)  - 1 gab,
6) spiedvada izbūve - 10 m;
7) pašteces tīkla izbūve - 25 m.


.

Finansējums


Kopējās projekta izmaksas: 421200,34Ls. Attiecināmās izmaksas Ls - 348099,45.ERAF finasējums 85%  Ls - 295884,53

Projekta ieviešanas gaita

Uz 14.07.2012. paveiktais:

  • Aktualizēts tehniski ekonomiskais pamatojums, veikti topogrāfiskie uzmērījumi un topogrāfiskās kartes ūdenssaimniecības attīstībai Praulienas pagasta Praulienas ciemā.
  • Izsludināta iepirkuma procedūra Tehniskā projekta izstrādei.
  • Izstrādāts tehniskais projekts, to veica SIA "Ekolat".
  • Noslēgts līgums par būvdarbiem SIA "Madonas siltums"
  • Autoruzraudzību veic SIA "Ekolat"
  • Noslēgts līgums par būvuzraudzību SIA "Proris".
  • 29.05.2012. precizēts tehniski ekonomiskais pamatojums Nr.555 par tehnisko risinājumu maiņu un sasniedzamajiem rezultātiem,
  • īstenotas visas projekta aktivitātes.

 

 

 


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums