Haralda Medņa dzimtas mājas "Dzintari" atjaunošana, ID Nr. 16-05-AL23-A019.2201-000006


Projekta īstenošanas termiņš

05.12.2016. - 31.01.2020.

Projekta mērķis

Dziesmu svētku virsdiriģenta Haralda Medņa celtās dzimtas mājas „Dzintari” (1931.) atjaunošana, saglabājot tās kultūrvēsturisko mantojumu un nodrošinot to pieejamu Madonas novada iedzīvotājiem un tūristiem. H. Medņa dzimtas mājās "Dzintari" 2019. gadā paredzēts noorganizēt Medņa dzimtas saietu, piedalīties Muzeju nakts pasākumā, nākotnē plānots organizēt pasākumus, kuros piedalīsies skolēnu un pieaugušo kori. Apskatei būs pieejama visa atjaunotā māja - vakarēšana mammas istabā (H. Medņa mammas istabā tiks atjaunota maizes krāsns un iekārtots saimes galds), H. Medņa bijušajās istabās iekārtota ekspozīcija „H. Medņa dzīvesstāsts”, Virsdiriģenta viesu zālē varēs skatīt uzņemtos kino par Dziesmusvētkiem. Otrajā stāvā būs pieejams krājums – digitalizēti dokumenti, laikraksti, fotogrāfijas u.c.

Projektā veicamās darbības

Projekta ietvaros atjaunota H. Medņa dzimtas mājas "Dzintari" veicot:

-          Ēkas logu un durvju nomaiņu;

-          Ēkas fasādes atjaunošanu,

-          Ēkas piebūves atjaunošanu, izbūvējot 1.stāvā terasi un 2. stāvā balkonu;

-          Bēniņu siltināšanu, jumta spāru konstrukciju pastiprināšanu, jumta seguma nomaiņu;

-          Apkures sistēmas izbūvi;

-          Ventilācijas sistēmas izbūvi;

-          Izbūvēti iekšējie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli;

-          Elektroinstalācijas izbūvi, uzstādot apgaismes ķermeņus;

-          Ugunsgrēka trauksmes signalizācijas izbūvi;

-          Apsardzes signalizācijas izbūvi;

-          Atjaunotas pagraba telpas.

Finansējums

Lauku atbalsta dienesta finansējums – EUR 40 000,00

Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums – EUR 215 497,64

Projekta ieviešanas gaita

16.01.2018. izsludināta iepirkuma procedūra būvdarbiem “Administratīvās ēkas pārbūve un palīgēkas nojaukšana Madonas novada Praulienas pagasta "Dzintaros", Ident. Nr. MNP2018/3_ELFLA pasvaldibas-iepirkumi-saskana-ar-publisko-iepirkum?fu=read&id=368

12.04.2018. noslēgts līgums ar SIA “RM Būvuzraudzība” par būvuzraudzības darbu veikšanu.

26.04.2018. noslēgts līgums ar SIA “ELBRA” par būvdarbu veikšanu.

02.05.2018. noslēgts līgums ar SIA “ADMI” par autoruzraudzības darbu veikšanu.

10.01.2020. objekts nodots ekspluatācijā.

Projekta vadītāja

Vārds uzvārds: Indra Kārkliņa

Telefons  29324572, e-pasts:  indra.karklina@madona.lv

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

  


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums