Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā, ID Nr. 17-05-A00403-000044

 

 Projekta īstenošanas termiņš

 19.09.2018. – 30.09.2019.

 Projekta mērķis

Uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību un meža ražības paaugstināšanu - uzlabojot meliorācijas sistēmas kvalitāti Madonas novada Praulienas pagastā.

 Projektā veicamās darbības

Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ar meliorācijas kad. nr. 423133:07 2400 m garumā un 4 gab. caurtekas, atjaunotas 13 gab. drenāžas sistēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins, kā arī pārbūvēts koplietošanas grāvis ar meliorācijas kad. Nr. 423133:08 2528 m garumā un 2 gab. caurtekas, atjaunotas 10 gab. drenāžas sistēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins. Kopējā nosusināmā platība sastāda aptuveni 515 ha.

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas sastāda 149 238,70 euro, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 84 322,79 euro

 Projekta ieviešanas gaita

19.07.2018. Izsludināts iepirkums Būvdarbu veikšana projektam "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvju 423133:07 un 423133:08 pārbūve Madonas novada Praulienas pagastā", ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=392

31.08.2018. noslēgts līgums ar SIA “MTE” par būvdarbu veikšanu;

31.08.2018. noslēgts līgums ar SIA “SAMS-1” par būvuzraudzības darbu veikšanu;

15.01.2016. noslēgts līgums ar SIA “SMG projekti” par būvprojekta izstrādi.

 Projekta publicitāte

2019. gada maijā publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

box/files/vestnesis/2018/vestnesis_2018_gada_box/files/vestnesis/2019/vestnesis_2019_gada_maijs.pdf

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lv


Iesūtīts: 05.10.2019 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums