Madonas novada Praulienas pagasta Vecsaikavas ciemā ūdenssaimniecības attīstība” 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/179/068

Projekta īstenošanas termiņš

18.09.2013. – 17.09.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Projektā veicamās darbības

Projekta aktivitāte Nr. 1 „Būvniecība”
Būvdarbu līgums, kas ietver šādu uzdevumu izpildi:

- Jauna urbuma ar artēzisko aku būvniecība – 1 gab.;
- Vecā urbuma tamponāža – 1 gab.;
- ŪAS ēkas būvniecība (1 kompl.).;
- Ūdensapgādes tīklu paplašināšana- 53 m;
- Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija – 1480 m;
- NAI ar KSS būvniecība – 1 kompl.;
- Kanalizācijas tīklu paplašināšana:
- spiedvada izbūve – 651 m;
- pašteces kanalizācijas izbūve – 1770 m;
- KSS izbūve – 2 gab.

Projekta aktivitāte Nr. 2 „Būvuzraudzība”;
Projekta aktivitāte Nr. 3 „Autoruzraudzība”
Projekta aktivitāte Nr. 4 „Tehniskais projekts”
Projekta aktivitāte Nr. 5 „Tehniski ekonomiskais pamatojums”

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 605000.00 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – eur 425000.00
     pašvaldības finansējums - Eur 75000

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „Vides konsultantu aģentūra”.
20.08.2014. noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar PS "VJM", būvuzraudzību veic SIA "LBNI", autoruzraudzību veic SIA "Vides konsultantu aģentūra".
uz 01.03.2015. projekta aktivitātes īstenotas, sasniegti plānotie rezultatīvie rādītāji. 
7.10.2015. objekts- pieņemts ekspluatācijā.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Gints Hermanis
Tālr. 64860572, e.pasts: gints.hermanis@madona.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums