Paziņojums par pašvaldībai piederoša zemesgabala Dārza ielā 16, Madonā (kadastra Nr.7001 001 1356 nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2015.12.15 16:02
Madonas novada pašvaldība nodod nomai ar apbūves tiesībām mutiskā izsolē ar augšupejošu soli neapbūvētu zemesgabalu (kadastra Nr.7001 001 1356) 32459 kv.m platībā. Objekta adrese Dārza iela 16, Madona, Madonas novads. Objekta nomas līguma termiņš 10 (desmit) gadi.

Ar izsoles noteikumiem un nomas līguma projektu var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar kontaktpersonu Andri Riebu, tālr.64860097.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 23.12.2015. plkst.09.30 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 23.12.2015. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Objekta sākotnējā nomas maksa, kas ir izsoles sākumcena, ir EUR 436,10 (četri simti trīsdesmit seši eiro 10 centi) gadā, papildus aprēķinot PVN. Nomas tiesību izsoles solis ir 0,1% no zemes kadastrālās vērtības. 


IZSOLES NOTEIKUMI 
‌LĪGUMA PROJEKTS 
ROBEŽU PLĀNS 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums