SIA „Madonas Siltums” iznomā

iesūtīts: 2014.01.24 16:50
2 atsevišķas telpas Madonā, Raiņa ielā 25C katlu mājā, kura vairs netiek izmantota siltumenerģijas ražošanai. Nekustamā īpašuma kadastra numurs 7001 001 1453, katlu mājas kadastra apzīmējums 7001 001 1453 001.

                Iznomājamo telpu raksturojums:

1)      Katlu telpa Nr.1 ar iznomājamo platību 73,7 kv.m.;

2)      Katlu telpa Nr.6 ar iznomājamo platību 73,6 kv.m.

Iznomājamās telpās atrodas SIA „Madonas Siltums” piederošas katlu iekārtas.

Telpas iespējams pielietot instrumentu un iekārtu glabāšanai, vai tml.

 

Minimālā cena 0,85 EUR + PVN par 1 iznomājamās platības kvadrātmetru.

 Ar noteikumiem „SIA „Madonas Siltums” nekustamā īpašuma iznomāšanas un nekustamā īpašuma nomāšanas kārtība” var iepazīties sadaļā „Komunālo pakalpojumu sniedzēji”/ SIA „Madonas Siltums”.

Ja tiks saņemti vairāki piedāvājumi  par vienas telpas nomu, līgums tiks slēgts ar to pretendentu, kurš piedāvās augstāko cenu.

Iesniegumā jānorāda sekojoša informācija:

1)      fiziskai personai- vārds, uzvārds, personas kods, adrese, tālrunis, telpas numurs, kuru vēlas nomāt, piedāvātā cena;

2)      juridiskai personai – nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, tālrunis, telpas numurs, kuru vēlas nomāt, piedāvātā cena.

Iesniegumu lūdzam ievietot slēgtā aploksnē un nosūtīt līdz 2014.gada 3.februārim plkst 14.00, uz aploksnes norādot sekojošu informāciju: pretendenta vārdu un uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu, un uzrakstu „Piedāvājums Raiņa 25C katlu mājas telpu nomai”.

Kontaktpersona: SIA „Madonas Siltums” juriste Edīte Viskova, T.64807408, 26564138.


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums