Paziņojums par izsoli

iesūtīts: 2013.10.29 13:33

1.Madonas novada pašvaldība nodod atsavināšanai nekustamo īpašumu (zemes gabals 0,4895 ha platībā) Skolas iela 5A, adrese: Skolas iela 5A, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, LV 4833.

2.Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada mājas lapā: www.madona.lv, sadaļā „Izsoles”, vai  personīgi Ošupes pagasta pārvaldē, Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, pie sekretāres.

3.Atsavinātās mantas apskate dabā tiek organizēta 25.11.2013. Interesentiem pulcēties pie Ošupes pagasta pārvaldes Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagasts, Madonas novads.

4.Izsoles dalībnieku reģistrācija notiek Ošupes pagasta pārvaldē, adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, pie sekretāre, sākot no 06.11.2013 līdz 06.12.2013. plkst.10,00.

5.Atsavināmās mantas nosacītā cena ir 771,25 Ls (1097,39 eiro). Nodrošinājuma apmērs  77,00 Ls (109,56 eiro) samaksājams skaidrā naudā Ošupes pagasta pārvaldes kasē Skolas ielā 4, Degumniekos, Ošupes pagasts, Madonas novads, vai ieskaitot Ošupes pagasta pārvaldes kontā AS SEB banka, UNLALV2X  konts nr.LV80UNLA0030900130021 līdz 06.12.2012 plkst. 10,00.

6.Atsavināšanas ierosinātājs ir SIA „MAXIS” , kam piederošais īpašums robežojas ar atsavināmo īpašumu (publiskai personai piederošs starpgabals).

Atsavināšanas ierosinātājam dalība izsolē jāreģistrē līdz 06.12.2013. plkst. 10,00.

7.Atsavināšanas veids – izsole ar pretendentu atlasi.

8. Samaksa par nosolīto objektu veicama ne vēlā kā divu nedēļu laikā no izsoles norises dienas, iemaksājot naudu Ošupes pagasta pārvaldes kasē, vai ieskaitot kontā Nr.LV80 UNLA 0030 9001 3002 1, A/S “SEB banka” Madonas filiālē, bankas kods UNLALV2X, pašvaldības nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.90000042319.

9.Atsavināmajam īpašumam turpmākie izmantošanas nosacījumi – nav.

Izsoles noteikumi

Ošupes pagasta pārvaldes vadītājs                                              A.Šķēls 29426366    


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums