.

„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu

iesūtīts: 2013.06.06 10:44
„SIA “Madonas Siltums” nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Rūpniecības ielā 20 k-2 -1, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 37,1 kv.m. un 3710/75882 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie uzņēmuma juristes darbdienās no plkst. 8.00 līdz 17.00 un Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar SIA „Madonas Siltums” siltuma tehnoloģijas inženieri Andri Lielvalodi, tālr. 26423491.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 2013.gada 03.jūlijam plkst.10.00. SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā, trešajā stāvā, pie juristes. Izsole notiks 2013.gada 03.jūlijā plkst.14.00 SIA „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā. Nekustamā īpašuma nosacītā cena LVL 5533,00. Nodrošinājuma apmērs ir LVL 553,30, kas jāiemaksā SIA “Madonas Siltums”  reģ. Nr. 45403004471, kontā (AS „SEB banka”, bankas kods UNLALV2X, Nr. LV57UNLA0030 9006 0980 9) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām. 
                  Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu līdz 2013.gada 03.jūlijam plkst.10.00. var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu „Madonas Siltums” administrācijas telpās Cesvaines ielā 24a, Madonā. 
                   Samaksa veicama latos ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot naudu iepriekš norādītajā SIA “Madonas Siltums” norēķinu kontā.”


 Izsoles noteikumi
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums