Publicējamā informācija par nomas objektu

iesūtīts: 2013.05.09 10:11
Nomas tiesību izsoles organizētājs Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde,

Nomas tiesību izsoles organizētājs
Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvalde,
reģistrācijas Nr. 90000042304,
juridiskā adrese: Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, LV 4853
e-pasts: berzaune@madona.lv, tālr. 64807666, 20372026

Nomas tiesību izsoles veids
Pirmreizējā atklāta mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts
Nekustamais īpašums Gaiziņa iela 7A, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, kadastra apzīmējums zemei 70460080199, platība 0.6698 ha, kadastra apzīmējums ēkai 70460080199001, nedzīvojamās telpas, ar kopējo platību 296.7 kv.m. Nekustamā īpašuma izmantošanas mēŗķis – komercdarbība.

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi
Kopā ar ēku nekustamo īpašumu tiek iznomāts ēkas uzturēšanai nepieciešamais zemes gabals, par kuru atsevišķi tiek noteikta nomas maksa saskaņā ar LR Ministru kabineta 30.10.2007. noteikumu Nr. 735 „Noteikumi par valsts vai pašvaldības zemes nomu” 7.2.punktam.
Ēkai nepieciešams griestu un jumta remonts. Jebkuri tehniskie uzlabojumi ēkā (kosmētiskais remonts, inženierkomunikāciju nomaiņa vai pieslēgšana, rekonstrukcija, renovācija u.c.), notiek uz nomnieka rēķina.
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Nomas objekta iznomāšanas termiņš
2 gadi

Nomas objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis
0.14 Ls/m² (bez PVN) mēnesī
Izsoles solis –Ls 0,02

Izsoles norises vieta un laiks
2013.gada 13.jūnijā plkst.11.00
Bērzaunes pagasta pārvaldes telpās Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads.

Nomas objekta apskates vieta un laiks
Katru darba dienu no plkst.8 līdz 17, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv līdz 2013.gada 12.jūnijam plkst.17, saskaņojot to pa tālruni 64807666, 20372026.

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks
Madonas novada pašvaldības Bērzaunes pagasta pārvaldē Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, līdz 2013.gada 13.jūnijam plkst.10.00

LĪGUMA PROJEKTS 

NOTEIKUMI
 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums