.

Paziņojums par dzīvokļa īpašuma Priežu iela 31-21, Madona atkārtotu izsoli

iesūtīts: 2012.09.27 11:18
Madonas novada pašvaldība nodod atkārtotā pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 15.11.2012. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 15.11.2012. plkst.11.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir LVL 3500,-. Nodrošinājuma apmērs ir LVL 350,-, kas jāiemaksā Madonas novada pašvaldības (reģ.Nr.90000054572) kontā (A/S „SEB banka”, konts LV 37UNLA 0030900130116) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, līdz 15.11.2012. plkst.10.00 var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā.

Izsoles noteikumi 


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums