.

Telpu Saules ielā 13a, Madonā nomas tiesību izsole

iesūtīts: 2012.08.06 16:40
Telpu Saules ielā 13a, Madonā nomas tiesību izsole

Nomas tiesību izsoles organizētājs
Madonas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000054572,
juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, LV 4801
e-pasts: dome@madona.lv, tālr.64860090

Nomas tiesību izsoles veids
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts
Biroja telpas, ēka Saules ielā 13A, Madona, Madonas novads, kadastra apzīmējums 7001 001 0016 003 013, daļa – nedzīvojamās telpas, ar kopējo platību 43,70 kv.m.

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Maksimālais iznomāšanas termiņš
3 gadi

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis
3,00 Ls/m² (bez PVN) mēnesī
Izsoles solis –Ls 0,10

Izsoles norises vieta un laiks
2012.gada 14.augustā plkst.13.00
Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 116.kabinetā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks
Katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv līdz 2012.gada 13.augustam plkst.16:00, saskaņojot to pa tālruni 26325419


Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks

Pieteikumi iesniedzami Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 101.kab.

Izsoles noteikumi

Nomas tiesību izsoles organizētājs
Madonas novada pašvaldība,
reģistrācijas Nr.90000054572,
juridiskā adrese: Saieta laukums 1, Madona, LV 4801
e-pasts: dome@madona.lv, tālr.64860090

Nomas tiesību izsoles veids
Pirmreizējā atklātā mutiskā izsole ar augšupejošu soli

Nomas objekts
Biroja telpas, ēka Saules ielā 13A, Madona, Madonas novads, kadastra apzīmējums 7001 001 0016 003 013, daļa – nedzīvojamās telpas, ar kopējo platību 29,40 kv.m.

Nomas objektu raksturojošā informācija citi iznomāšanas nosacījumi
Nomas tiesību ieguvējam nav tiesību nomas objektu vai tā daļu nodot apakšnomā.

Maksimālais iznomāšanas termiņš
3 gadi

Iznomājamā objekta nosacītās nomas maksas apmērs un izsoles solis
3,00 Ls/m² (bez PVN) mēnesī
Izsoles solis –Ls 0,10

Izsoles norises vieta un laiks
2012.gada 14.augustā plkst.14.00
Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 116.kabinetā

Iznomājamā objekta apskates vieta un laiks
Katru darba dienu no plkst.8:00 līdz 17:00, sākot ar informācijas publicēšanas dienu Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv līdz 2012.gada 13.augustam plkst.16:00, saskaņojot to pa tālruni 26325419

Pieteikumu iesniegšanas vieta un laiks
Pieteikumi iesniedzami Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā, 101.kab.

Izsoles noteikumi


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums