Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

iesūtīts: 2012.07.23 17:31
Madonas novada pašvaldība nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli, piemērojot pretendentu atlasi, nekustamo īpašumu ar adresi „Autogarāžas”, Mārcienas pagasts, Madonas novads, kas sastāv no zemes ar kopējo platību 5,21 ha, un apbūves 2 garāžu ēkas, palīgēka, pagrabs un caurlaides ēka. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Mārcienas pagasta pārvaldes vadītāju Ināru Mālnieci, tālr.64860990.

Noteikumi  

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 29.08.2012. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 29.08.2012. plkst.14.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.

Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir Ls 34821,-. Nodrošinājuma apmērs ir Ls 3482,10,-, kas jāiemaksā Madonas novada pašvaldības (reģ.Nr.90000054572) kontā (A/S „SEB banka”, konts LV 37UNLA 0030900130116) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.

Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, līdz 29.08.2012. plkst.10.00 var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā.

Samaksa veicama latos ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, vai 10% avansa maksājums ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, ja tiek slēgts nomaksas pirkuma līgums ar nomaksas termiņu ne ilgāku par pieciem gadiem.

Nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi: ražošanas attīstība, pircējam piecu gadu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas nodrošinot ražotnes uzbūvēšanu un darbības uzsākšanu, nodrošinot ne mazāk kā 15 pastāvīgas darba vietas. Gadījumā, ja nekustamā īpašuma turpmākās izmantošanas nosacījumi netiek pildīti, pašvaldībai tiek noteiktas atpakaļpirkuma tiesības par cenu, kas ir ne lielāka par Pircēja nosolīto cenu par Nekustamo īpašumu, neņemot vērā Pircēja ieguldījumus. Pārdevējs atbrīvo Nekustamo īpašumu no apauguma līdz 2012.gada 1.novembrim. 


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums