.

Paziņojums par nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13-21, Madona atkārtotu izsoli

iesūtīts: 2012.07.05 16:35
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod pārdošanā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu ar adresi Priežu 13-21, Madona, kas sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 68,7 kv.m un 687/18979 kopīpašuma domājamām daļām. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Madonas novada pašvaldības telpās (Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads) darbdienās klientu apkalpošanas zālē no plkst.8.00 līdz 17.00 un pašvaldības mājas lapā www.madona.lv. Nekustamā īpašuma apskates laiks saskaņojams ar Madonas pilsētas pārvaldnieku Gunti Ķeveri, tālr.26325419.

Pieteikumi izsolei iesniedzami līdz 04.09.2012. plkst.10.00 Madonas novada pašvaldības Klientu apkalpošanas zālē Saieta laukumā 1, Madonā. Izsole notiks 04.09.2012. plkst.11.00 Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā, Madonas novadā.
Nekustamā īpašuma nosacītā cena ir Ls 5850,-. Nodrošinājuma apmērs ir Ls 585,-, kas jāiemaksā Madonas novada pašvaldības (reģ.Nr.90000054572) kontā (A/S „SEB banka”, konts LV 37UNLA 0030900130116) ne vēlāk kā līdz pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām.
Personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības uz nekustamo īpašumu, līdz 04.09.2012. plkst.10.00 var iesniegt pieteikumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu Madonas novada pašvaldībā Saieta laukumā 1, Madonā.
‍Samaksa veicama latos ne vēlāk kā divu nedēļu laikā no izsoles dienas, iemaksājot naudu iepriekš norādītajā Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā.
Izsoles noteikumi


 
Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums