.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Kaltes, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, otro izsoli

iesūtīts: 2022.04.08 14:32
Madonas novada pašvaldība atkārtoti nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Kaltes, Sarkaņu pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7090 004 0153). Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala (kadastra apzīmējums 70900040153) 0,5 ha platībā un dzīvojamās mājas (kadastra apzīmējums 70900040153001).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 16320,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 1632,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Kaltes, Sarkaņu pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 13.maijā plkst.14:00 Madonas novada Centrālās administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 12.maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00) un Sarkaņu pagasta pārvaldē (Biksēre, Biksēres ciems, Sarkaņu pagasts, Madonas novads) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Sarkanu pagasta pārvaldes vadītāju S.Kalniņu pa tel.Nr.28308227. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums