.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.04.08 14:31
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Kraukļu tautas nams”- 1A, Kraukļi, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 900 0061). Nekustamais īpašums sastāv no neapdzīvojamās telpas Nr.1A 131,4 kv.m. platībā (kopīpašuma 1314/7975 domājamās daļas no būves ar kadastra apzīmējums70270060219001 un zemes ar kadastra apzīmējums 70270060219).

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2600,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 260,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Kraukļu tautas nams”-1A, Kraukļi, Cesvaines pagastā izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 13.maijā plkst.13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 12.maijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines apvienības pārvaldē (Pils ielā 1A, Cesvainē, Madonas novadā), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, piektdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel.Nr. 29461212.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums