.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Ozolu iela 8A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2022.03.31 09:40
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Ozolu iela 8A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7050 005 0467). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70500050463) 0,089 ha platībā

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1000,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 100,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Ozolu iela 8A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022. gada 29. aprīlī plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā.

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022. gada 28. aprīlim plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00) un Dzelzavas pagasta pārvaldē (Kļavu iela 4, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads), pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien - no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāju S.Kalniņu pa tel.Nr.28308227. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums