.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Laukmalas”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.02.22 11:33
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Laukmalas”, Cesvaines pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7027 008 0116). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70270080116) 1,64 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 3700,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 370,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības Cesvaines apvienības pārvaldes norēķinu kontā  LV47 UNLA 0030 9001 30712, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Laukmalas”, Cesvaines pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 25.martā plkst.14:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 24.martam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Cesvaines mājaslapā www.cesvaine.lv, Cesvaines apvienības pārvaldē (Pils ielā 1A, Cesvainē, Madonas novadā), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00 un no plkst.14.00 līdz 17.00, piektdien- no plkst.9.00 līdz plkst.13.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Cesvaines apvienības pārvaldes vadītāju Vilni Špatu pa tel.Nr. 29461212.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums