.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Robežnieku lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, izsoli

iesūtīts: 2022.02.22 11:26
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu “Robežnieku lauks”, Bērzaunes pag., Madonas nov. (kadastra Nr. 7046 008 0352). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70460080352) 0,96 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2000,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 200,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV 37 UNLA 0030 9001 3011 6, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Robežnieku lauks”, Bērzaunes pagasts, izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 25.martā plkst.15:00 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2022.gada 24.martam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Bērzaunes mājaslapā www.berzaune.lv, Bērzaunes pagasta pārvaldē (Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads), darba laikā (pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.45 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- līdz plkst.15.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Bērzaunes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Lāci pa tel.Nr. 20249112.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums