.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, izsoli ar pretendentu atlasi

iesūtīts: 2022.02.14 13:31
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Ciņi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7070 007 0304). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70700070304) – 2,27 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 6300,00, izsoles solis EUR 500,00, nodrošinājums - drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 630,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Ciņi”, Ļaudonas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2022.gada 18.martā plkst.14:30 Madonas novada pašvaldības telpās Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2022.gada 17.martam plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada Centrālajā administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, klientu apkalpošanas zālē vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada Centrālās administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Ļaudonas pagasta pārvaldē (Dzirnavu iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā) pie lietvedes-kasieres, darba laikā (pirmdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz 17.00, piektdien- no plkst.8.30 līdz plkst.12.00 un no plkst.12.30 līdz plkst.16.00). Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ļaudonas pagasta pārvaldes vadītāju A. Portnovu, tālr. 20374568.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums