.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožmalas, Ošupes pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.07.14 12:17
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli pašvaldības nekustamo īpašumu Rožmalas, Ošupes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 70820100083). Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70820010083) – 1,13 ha platībā.

Izsoles sākotnējā cena – EUR 2 700,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmērā no nosacītās cenas, kas ir EUR 270,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta Rožmalas, Ošupes pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 24. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 20. augustam plkst.16:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv. 

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00); Ošupes pagasta mājaslapā www.osupe.lv, Ošupes pagasta pārvaldē, adrese: Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagastā, Madonas novadā, pie lietvedes-kasieres, darba dienās no plkst.8.00 līdz plkst.12.00 un no plkst.13.00 līdz plkst.17.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku ar Ošupes pagasta pārvaldes vadītāja p.i. Anitu Ikaunieci, tālr.Nr. 29224162. 

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums