.

Paziņojums par pašvaldības kustamās mantas – cirsmas nekustamajā īpašumā “Alnīši” Aronas pagastā, Madonas novadā izsoli

iesūtīts: 2021.07.14 11:59
Madonas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskās personas mantas atsavināšanas likumu pārdod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli kustamo mantu – cirsmu, kas atrodas nekustamajā īpašumā “Alnīši” kadastra Nr.70420070121, Madonas novada Aronas pagastā, kā nedalāmu vienību, kas sastāv no:

 

Nr.

p. k.

Cirtes izpildes veids

Kvartāls

Nogabals

Platība

ha

Stumbra krāja

m3

Valdošā suga

1.              

Kailcirte

4

1.

0,53

132,05

Ba

2.              

Kailcirte

4

2.

2,06

688,63

Ba

3.              

Kailcirte

4

5.

1,80

392,44

Ba

4.              

Kailcirte

4

7.

1,01

286,31

E

5.              

Kailcirte

4

15., 16.

2,03

849,19

E

6.              

Kailcirte

4

17.

1,05

261,74

E

                   Kopā:

8,48

2610,36

Cirsmu izsoles nosacītā sākuma cena ir 60 000,00 euro, nodrošinājuma summa ir 10% no cirsmas izsoles sākuma cenas – 6000,00 euro, izsoles solis – 1000,00 euro. Nodrošinājuma summa jāieskaita: Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  Nr.LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Nodrošinājums cirsmas “Alnīši” Aronas pagastā izsolei”. Nosolītā summa pircējam jāsamaksā desmit dienu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 13. augustā plkst. 13:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021. gada 11. augustam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, ar cirsmas novērtējumu var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības administrācijas telpās (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00. Objekta apskate saskaņojama pa tālruni 29196184 (mežzinis Vilnis Zosārs)

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums