.

Paziņojums par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 9, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads nomas tiesību izsoli

iesūtīts: 2021.06.08 10:12
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Kārļa iela 9, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads (kadastra Nr.7046 009 0291), ar kopējo platību 1,6785 ha nomas tiesības.

 

Nomas līguma darbības termiņš – 20 gadi. Nomas objekta nosacītais nomas maksas apmērs (izsoles sākumcena) ir EUR 1000,00 (viens tūkstotis eiro 00 centi) mēnesī, neieskaitot PVN. Izsoles solis EUR 10,00 (desmit eiro 00 centi).


Izsole notiks 2021.gada 18.jūnijā plkst. 14:30 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā (1.stāva zālē). 

Dalībnieku reģistrācija – līdz 2021.gada 15.jūnijam plkst.17:00, iesniedzot pieteikumu Madonas novada pašvaldība, Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, Lietvedības nodaļā.

Aicinām iepazīties ar dokumentiem šeit:

vai ar tiem iepazīties pašvaldības administrācijā Klientu zālē.


Ar būvprojekta dokumentāciju var iepazīties Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, 211.kab. (Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciāliste Klinta Galeja, tālr.+371 29360277, klinta.galeja@madona.lv).

Objektu var apskatīt darba dienās, iepriekš vienojoties pa tālruni +371 26196358 ar Madonas novada pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas Projektu sagatavošanas un ieviešanas speciālistu, ceļu inženieri Edgaru Gailumu.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums