.

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts, Madonas novads izsoli

iesūtīts: 2021.04.09 10:32
Madonas novada pašvaldība nodod mutiskā izsolē ar augšupejošu soli ar pretendentu atlasi pašvaldības nekustamo īpašumu “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts, Madonas novads (kadastra Nr. 7090 002 0092). Īpašumam ir starpgabala statuss. Nekustamais īpašums sastāv no zemes vienības (kadastra apzīmējums 70420100608) – 0,0508 ha platībā..

Izsoles sākotnējā cena – EUR 1550,00, izsoles solis EUR 100,00, nodrošinājums- drošības nauda 10% apmerā no nosacītās cenas, kas ir EUR 155,00. Drošības nauda jāieskaita Madonas novada pašvaldības norēķinu kontā  LV37UNLA0030900130116, SEB banka, norādot maksājuma mērķi “Drošības nauda objekta “Masīvs 5-141, zemes gabals Nr.276”, Aronas pagasts izsolei”. Samaksa par pirkumu ir veicama divu nedēļu laikā no izsoles protokola apstiprināšanas.

Izsole notiks 2021. gada 21. maijā plkst. 15:00 Madonas novada pašvaldības administrācijas ēkā, Saieta laukumā 1, Madonā. 

Pirmpirkuma tiesības uz atsavināmo zemes starpgabalu ir zemesgabalu īpašniekiem, kuru īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kas pieguļ atsavināmajam zemes starpgabalam, ir nostiprinātas zemesgrāmatā. Par izsoles dalībnieku var kļūt tikai minētās pirmpirkuma tiesīgās personas. Pirmpirkuma tiesīgajām personām līdz 2021.gada 18.maijam plkst.17:00, jāiesniedz pieteikums par zemes gabala starpgabala pirkšanu Madonas novada pašvaldības administrācijā Saieta laukumā 1, Madonā, Klientu apkalpošanas zālē, vai nosūtot pa pastu vai elektroniski parakstītu uz pasts@madona.lv.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit, kā arī Madonas novada pašvaldības klientu zālē (Saieta laukums 1, Madona) darba laikā (pirmdien – no plkst.8.00 līdz 18.00, otrdien, trešdien, ceturtdien – no plkst.8.00-17.00, piektdien – no plkst.8.00-16.00), Aronas pagasta pārvaldes telpās (Melioratoru iela 3, Kusa, Aronas pagasts) darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no plkst.13.00-16.00. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās, iepriekš zvanot un vienojoties par apskates laiku. Kontaktpersona – pārvaldes vadītājs Aronas un Lazdonas pagastos Reinis Silups, tālr.28080508.

Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums