Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Degumnieku ciemā

3.4.1. 1. aktivitāte

„Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000”

„Ošupes pagasta Degumnieku apdzīvotās vietas ūdenssaimniecības attīstība”

Projekta ieviesējs

SIA „Ošupes KU” ,

Reģ. Nr.LV45403004043,

Skolas 10, Degumnieki, Ošupes pag.

tel.64829594

Projekta realizācijas termiņš

07.05.2010.-06.05.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādē - Kvalitatīvs, stabils un drošs ūdensapgādes nodrošinājums. Ūdens kvalitātes rādītāju nodrošinājums atbilstoši LR un ES normatīvo aktu prasībām. Iespējamo patstāvīgo noplūžu un nelegālo pieslēgumu likvidācija.

Notekūdeņu apsaimniekošanā - Infiltrācijas samazināšanas maģistrālajos tīklos. Stabila un droša NAI darbības panākšana, uzlabot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti. Tiks samazināta vides piesārņošanas riska iespējamība. Notekūdeņu attīrīšana atbilstoši LR un ES normatīvo aktu un direktīvu prasībām.

Pakalpojumu pieejamības un kvalitātes paplašināšanā - maksimāli precīza mājsaimniecībām padotā ūdens uzskaite. Jaunu patērētāju pieslēgumu radīšana gan ūdensapgādē, gan notekūdeņu savākšanā.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

 •  Jaunu maģistrālo ūdensvadu izbūve;
 •  Ūdens ieguves urbuma rekonstrukcija, aizsargjoslas ap urbumu labiekārtošana;
 •  Ūdenattīrīšanas iekārtu telpas rekonstrukcija;
 •  Ūdensmērītāju uzstādīšana uz maģistrālo ūdensvadu atzariem;
 •  Jaunu kanalizācijas tīklu izbūve;
 • Līdz šim pie kopējās notekūdeņu sistēmas nepieslēgto mājsaimniecību pieslēgšana;
 •  NAI tehniskās telpas rekonstrukcija, rezerves kompresora uzstādīšana, nosēddīķu tīrīšana, dūņu lauku izbūve, septisko notekūdeņu pieņemšanas rezervuāra izbūve.

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas: 543747,33 Ls, attiecināmās izmaksas 287491,01 Ls, no tām ERAF līdzfinansējums 244367,36 LS.

Projekta ieviešanas gaita

Uz 07.05.2012. paveiktais:

 • Noslēgts līgums un izstrādāts tehniskais projekts.  Projekta izstrādātājs – SIA „BELSS” , reģ. Nr.LV40003237609;
 • Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "Rubate"
 • Autoruzraudzību veic SIA "Belss"
 • Būvuzraudzību veic SIA "P.M.G."
 • Projektā visas plānotas aktivitātes ir īstenotas.
 • Būvobjekts pieņemts ekspluatācijā 07.05.2012.
 •  

  © 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
  Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums