Projekts Nr.4.2.2.0/ 22//A006 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads”

 

Projekta mērķis: Samazināt primārās enerģijas patēriņu Skolas iela 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos siltumapgādei, veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā, atbilstoši Madonas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

 Projekta ietvaros plānotie energoefektivitātes pasākumi: ēkas ārsienu siltināšana, logu ailu siltināšana, ēkas bēniņu siltināšana, pagraba pārseguma un cokola siltināšana, ēkas visu logu nomaiņa, visu ārdurvju nomaiņa, mehāniskās ventilācijas izbūve ēkas tautas nama daļā. Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks samazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot kopējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, veicinot tās ilgmūžību. Projektā plānotie rādītāji pēc energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu ieviešanas - CO2 samazinājums 5,332 t/gadā, primārās enerģijas ietaupījums - 139175 kWh/gadā.

Projekta kopējās izmaksas EUR 334720,57, attiecināmās izmaksas EUR 290754,36 no tiem Eiropas Reģionālā Attīstības fonda finansējums EUR 238854,00(82,15%), valsts budžeta dotācija EUR 12645,21 (4,35%), pašvaldības līdzfinansējums EUR 39255,15 (13,50%), neattiecināmās izmaksas 43966,21 EUR.

Projekta īstenošanas termiņš 2024. gada 30.marts.


Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai  


Uz 01.07.2023. noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "Erbauer group", Būvuzraudzību veic SIA "Vires". 

‌Uz 01.12.2023
. projekta Nr.4.2.20/22/A006 “Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts, Madonas novads” ietvaros pabeigti gandrīz 80% no kopējā darbu apjoma- pabeigti lielākā daļa cokola un ārsienu siltināšanas un apdares darbu, pagraba pārseguma siltināšanas darbu un veikta esošo logu nomaiņa. 
Iesūtīts: 01.04.2023 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums