Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 423523:01 pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā, ID Nr.16-05-A00403-000150

 

 Projekta īstenošanas termiņš

 21.06.2016. – 17.01.2018.

 Projekta mērķis

Uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību un meža ražības paaugstināšanu - uzlabojot meliorācijas sistēmas kvalitāti Madonas novada Ošupes pagastā.

 Projektā veicamās darbības

Pārbūvēta pašvaldības nozīmes koplietošanas meliorācijas sistēma ar meliorācijas kad. nr. 423523:01 4044 m garumā un 4 gab. caurtekas, atjaunotas 68 gab. drenāžas sistēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins, kā arī pārbūvēti posmi koplietošanas grāvjiem ar meliorācijas kad. Nr. 423523:08 un 423523:20 1012 m garumā un 2 gab. caurtekas, atjaunotas 17 gab. drenāžas sistēmas iztekas un izbūvēts sedimentācijas baseins.  Kopējā nosusināmā platība sastāda aptuveni 355 ha.

 Finansējums

Projekta kopējās izmaksas sastāda 132 881,81 euro, no kurām Lauku atbalsta dienesta finansējums sastāda 111 494,11 euro

 Projekta ieviešanas gaita

16.0.2016. Izsludināts iepirkums Būvdarbu veikšana projektam "Pašvaldības nozīmes koplietošanas grāvja 423523:01 pārbūve Madonas novada Ošupes pagastā", ?ct=iepirkumiunbuvdarbi&fu=read&id=299

11.08.2016. noslēgts līgums ar SIA “Zemgales meliorācija” par būvdarbu veikšanu;

10.08.2016. noslēgts līgums ar SIA “Hidroprojekts” par būvuzraudzības darbu veikšanu;

15.01.2016. noslēgts līgums ar SIA “SMG projekti” par būvprojekta izstrādi.

 Projekta publicitāte

2018. gada janvārī publikācija ievietota Madonas novada laikrakstā “Madonas novada Vēstnesis”

box/files/vestnesis/2018/vestnesis_2018_gada_janvaris.pdf

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 Projekta vadītāja

Klinta Galeja
Tālr. 29360277, e-pasts: klinta.galeja@madona.lvIesūtīts: 17.01.2018 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums