Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Ošupes pagasta Ošupes ciemā

Projekta īstenošanas termiņš

27.08.2013. – 26.08.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. Notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projektā veicamās darbības

Projekta aktivitāte Nr. 1 „Būvniecība”
Būvdarbu līgums, kas ietver šādu uzdevumu izpildi:

  • Jaunu NAI izbūve(20 m3/dnn), t.sk. KSS(Q – 7 m3/h), pārvietojamā ģeneratora (Q – 10 kW) uzstādīšana, elektroapgādes un izplūdes vada izbūve (L=30m)
  • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija centrā pie daudzdzīvokļu mājas (L=260 m)
  • Ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija gar autoceļu (L=230m),
  • Pašteces kanalizācijas tīklu paplašināšana (L=280 m),
  • Pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija pie daudzdzīvokļu mājas (L=350 m),

Projekta aktivitāte Nr. 2 „Būvuzraudzība”;
Projekta aktivitāte Nr. 3 „Autoruzraudzība”
Projekta aktivitāte Nr. 4 „Tehniskais projekts”
Projekta aktivitāte Nr. 5 „Tehniski ekonomiskais pamatojums”

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – EUR 303607.55 t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – EUR 213278.03
     Privātais finansējums -EUR 37637.31

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Profin”);
2. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „Inženiergrupa”.
Veikts būvdarbu iepirkums, līgums netiek noslēgts. Ņemot vērā CFLA ieteikumus, tiek gatavota jauna būvdarbu iepirkuma procedūra.
uz 01.12.2014.
Īstenojot projektu ir radies finanšu līdzekļu ietaupījums, līdz ar to tiek plānoti papildus būvdarbi.
16.06.2014. noslēgts līgums par topogrāfiju papildus būvdarbu tehniskajam projektam ar SIA "56 paralēle";
17.07.2014. veikta ģeotehniskā izpēte papildus būvdarbu tehniskajam projektam ar SIA "I.A.R."
‌29.08.2014.  noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi papildus būvdarbiem ar SIA "Open for green".
02.09.2014. ‌Izsludināts jauns būvdarbu iepirkums, notiek iepirkuma procedūras vērtēšana.
‌Uz 01.05.2015.
‌17.03.2015. noslēgts līgums par būvdarbiem ar SIA "Halle B" par summu EUR 149314.13;
‌18.03..2015. noslēgts līgums par papildus būvdarbiem ar SIA "ĢL onsultantu" par summu EUR 31900.00;
‌16.04.2015. noslēgti līgumi par būvuzraudzību ar SIA "LBNI" būvdarbiem par summu EUR 6291.51 un papildus būvdarbiem par summu EUR 6300.00.
‌Autoruzraudzību veic  SIA "Inženiergrupa"un SIA Open for green".


‌Uz 26.08.2015. visas projekta aktivtātes īstenotas, sasniegti plānotie sasniedzamie rezultatīvie rādītā

Projekta publicitāte:


Projekta vadītājs

Andris Vaskis 
Tālr. 64829594, e.pasts: osupesku@inbox.lv

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums