Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā Madonas novada pilsētu teritorijās, Nr.EKII-7/30Projekta aktivitātes atbilsts konkursa mērķim – sekmēt siltumnīcgāzu emisiju samazināšanu un energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldību publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūrā, īstenojot tādas tehnoloģijas un videi draudzīgus paņēmienus, kas ļauj samazināt esošo elektroenerģijas patēriņu. 
Rezultātā aizstājot 1217 nātrija (Na) gaismekļus uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa gaismekļiem un ieviešot viedo ielu apgaismojuma vadības sistēmu. rezultātā sasniedzot CO2 emisiju samazinājumu par 44,642 tonnām gadā.
Projektā paredzēts iestenot šādas darbības:
1. Esošā apgaismojuma nomaiņa uz LED ar viedo vadību;
2. Būvuzraudzība (ja attiecināma) projekta īstenošanas laikā;
3. publicitāte.

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 714 533,57, projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 714 533,  no tām:   EKII (Emisijas kvotu izsolīšanas instruments) līdzekļi ir ne vairāk kā 58,999900% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 421 574,09 , Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir ne mazāk kā 41,000100% no Attiecināmajām izmaksām, jeb ne mazāk par EUR 292 959,48.

Plānotais elektroenerģijas ietaupījums 422,6 MWh/gadā.

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz, ka oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa ir vismaz 46,06336 tonnas CO2 gadā

 
Iesūtīts: 01.05.2023 00:00
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums