Ziņu sadaļa: Laika periods: 25.11.2023 - 25.05.2024  
Nozares ▸ Izglītība

Kad sveiksim absolventus?

Publicējam informāciju par izglītības iestāžu beigšanas pasākumiem Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs 2023./2024.mācību gadā. Papildus informāciju par pasākuma organizatoriskajiem jautājumiem, aicinātajiem viesiem, ierobežojumiem attiecībā uz apmeklētāju skaitu varat noskaidrot pie konkrētās izglītības iestādes vadītāja vai klašu/pirmsskolas grupu audzinātājiem.
iesūtīts: 16.05.2024lasīt tālāk
Nozares ▸ Jauniešiem

Ar pašvaldības atbalstu tiks īstenoti jauniešu iniciatīvu projekti

Jau sesto gadu Madonas novada pašvaldībā tika izsludināta pieteikšanās jauniešu iniciatīvu projektu konkursam. Šogad pieteikumi tika pieņemti no 4.marta līdz 14.aprīlim. Konkursa mērķis ir atbalstīt jauniešu (13 – 25 gadi) iniciatīvas un līdzdalību sabiedriskajos procesos Madonas novadā, veicināt jauniešu iesaisti un dot iespēju realizēt savas idejas. Projektu konkurss ir iespēja jauniešiem iegūt pirmo pieredzi projektu rakstīšanā un realizēšanā. Šogad konkursā tika saņemts rekordliels pieteikumu skaits - 33 projektu pieteikumi no 13 novada pagastiem, Madonas, Lubānas un Cesvaines pilsētām
iesūtīts: 24.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 3, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.268 “Par dzīvojamai mājai Rīgas iela 3, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 32.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas iela 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Krasta ielā 6, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.273 “Par dzīvojamai mājai Krasta iela 6, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 37.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krasta ielā 6, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Krasta ielā 4, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.272 “Par dzīvojamai mājai Krasta iela 4, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 36.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krasta ielā 4, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Krasta ielā 3, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.271 “Par dzīvojamai mājai Krasta iela 3, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 35.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krasta ielā 3, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Krasta ielā 2, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.270 “Par dzīvojamai mājai Krasta iela 2, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 34.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krasta ielā 2, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Krasta ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.269 “Par dzīvojamai mājai Krasta iela 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 33.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Krasta ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.267 “Par dzīvojamai mājai Rīgas iela 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 31.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Rīgas iela 1, Cesvainē, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Miera ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.296 “Par dzīvojamai mājai Miera ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 60.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Miera ielā 1, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Ozolu ielā 14, Lubānā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.274 “Par dzīvojamai mājai Ozolu iela 14, Lubānā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 38.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ozolu ielā 14, Lubānā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.266 “Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 30.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 39, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.265 “Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 29.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 27A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 19B, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.261 “Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 19B, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 25.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 19B, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 21A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.262 “Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 21A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 26.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 21A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
Pašvaldība ▸ Dokumenti ▸ Novada attīstības plānošanas dokumenti

Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu

Madonas novada pašvaldības dome 2024. gada 30. aprīlī pieņēma lēmumu Nr.264 “Par dzīvojamai mājai Raiņa iela 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala pārskatīšanas uzsākšanu” (protokols Nr. 7, 28.p.), ar kuru nolemts uzsākt pārskatīt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Raiņa iela 23A, Madonā, Madonas novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala robežas.
iesūtīts: 22.05.2024lasīt tālāk
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums