Projekts Nr.9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā"

     
Projekta "Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošana Madonas novadā” nodrošinās sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidi un attīstību Madonas novada teritorijā.
Projekta mērķis: abiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Madonas novada pašvaldībā. Radīt deinstucionalizācijas mērķgrupām - bērniem BSAC(ārpusģimenes aprūpē esošie bērni un jaunieši līdz 17 g.v.), bērniem ar FT (funkcionālajiem traucējumiem), personām ar GRT(garīga rakstura traucējumiem) iespējas pilnvērtīgai dzīvei sabiedrībā Madonas novadā.

Projekta galvenās darbības:
1. Infrastruktūras izveide Ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu sniegšanai bērniem Madonas novadā;
2. Infrastruktūras izveide jauniešu mājas pakalpojumu sniegšanai Madonas novadā;
3. Daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra infrastruktūras izveide:
3.1. sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
3.2. dienas aprūpes centra pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
3.3. atelpas brīža pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Madonas novadā;
4. Infrastruktūras izveide grupu dzīvokļa pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā;
‌5. Infrastruktūras izveide dienas aprūpes centru pakalpojumu sniegšanai personām ar garīga rakstura traucējumiem Madonas novadā.

‌Projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā” kopējās izmaksas 814607.00 EUR, attiecināmās izmaksas 814607.00 EUR no tām Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums 692415.95 EUR jeb 85%, valsts budžeta dotācija 30547.76 EUR jeb 3,75%, Madonas novada pašvaldības līdzfinansējums 91643.29 EUR jeb 11.25%.
‌ Plānotie rezultāti:
‌1) jauna kotedžas tipa ēka Ozolu ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā ģimeniskai videi pietuvināts pakalpojums ar normatīviem atbilstošām 6 vietām;
‌2) līvānu tipa ēkā –Zaļā iela 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā jauniešu mājas pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 8 vietas;
‌3) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 13 vietas;
‌4) Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā Sociālās rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem ar iespēju sniegt pakalpojumu 38 bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem;
‌5)Parka ielā 4, Madonā , Madonas novadā Atelpas brīža pakalpojums bērniem ar funkcionāliem traucējumiem nodrošinot normatīviem atbilstošas 5 vietas;
‌ 6)Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā , Madonas novadā grupu dzīvokļa pakalpojums, nodrošinot normatīviem atbilstošas 14 vietas;
‌7)Parka ielā 6, Madonā, Madonas novadā dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, nodrošinot normatīviem atbilstošas 22 vietas.
‌Projekta īstenošanas ilgums no 2020. gada 1.janvāra līdz 2022. gada 31.decembrim. 

‌Uz 01.07.2020.
‌Projekta aktivitāšu īstenošanā norit darbs pie būvprojektu izstrādes -  “Dzīvojamās ēkas pārbūve Zaļā ielā 3, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”, "Dzīvojamās mājas jaunbūve Ozolu iela 1, Ozolos , Liezēres pagastā, Madonas novadā, “Biroju ēkas pārbūve par daudzfunkcionālu sociālo pakalpojumu centru bērniem ar funkcionāliem traucējumiem Parka ielā 4, Madonā, Madonas novadā ,“Skolas un jauniešu centra pārbūve par dažādu sociālo grupu kopdzīvojamo māju Jaunatnes ielā 1, Ozolos, Liezēres pagastā, Madonas novadā”  .
Iesūtīts: 01.03.2020 00:00
© 2008-2020 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »