“Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Mārcienas pagasta ciemā Mārciena” Nr. 3DP/3.4.1.1.0/09/APIA/CFLA/119/082”

Projekta ieviesējs

SIA „Mārcienas komunālais uzņēmums”

Reģ. Nr.LV45403004861,

Jaunā iela 1, Mārcienas pagasts, Madonas novads, LV 4852.

tel.64820145

Projekta realizācijas termiņš

14.09.2010. - 13.09.2012.

Projekta mērķis

Uzlabot ūdenssaimniecības attīstību apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000

Projekta specifiskais mērķis

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana

Tīklā  padotā un līdz patērētājam novadītā dzeramā

ūdens kvalitāte atbilst prasībām, samazināti ūdens

zudumi ūdensapgades sistēmā, ka arī sakārtota ūdensgūtņu saimniecība.

Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

Kvalitatīva un energoefektīva notekūdeņu

savākšanas pakalpojuma nodrošinājums

Notekūdenu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana

Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte atbilstoša MK

not. Nr.34 prasībām, NAI darbība ir efektīva.

Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

ūdensapgādes pakalpojumu pieejamība vismaz 95%

iedzīvotāju.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības

paplašināšana

Vismaz 95% centralizētai kanalizācijai pieslēgto

iedzīvotāju skaita nodrošināšana.

Projektā paredzamas veicamās aktivitātes

Ø       esošās Parka ielas artēziskās akas rekonstrukcija;

Ø      ūdens attīrīšanas iekārtu izbūve (Q=14 m3/h);

Ø   ūdensvadu tīklu izbūve 0,91 km . Mārcienas centra pieslēgšana pie Meža ielas(bijušās armijas pilsētiņas), 0,24 m- Jaunajā ielā,  0.326 m ūdensvada izbūve Ozolu un Lāčplēša ielu pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes sistēmas(18 jauni pieslēgumi);

Ø   0,23 km ūdensapgādes tiklu rekonstrukcija Ozolu iela;

Ø   3 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstruēšana, esošo grodu vietā izvietojot jaunas, rūpnieciski ražotas, pazemes tipa sūkņu stacijas.

Ø   Pašteces kanalizācijas izbūve 0,184 m Jaunajā ielā un 0.277 m no jaunās Meža ielas sūkņu stacijas līdz Stacijas ielai un 0.169 m kanalizācijas izbūve Stacijas ielā 5 ēku pieslēgšanai;

Ø   1 sūkņu stacijas un kanalizācijas spiedvada izbūve 0,70 km Parka ielas un Meža ielas kanalizācijas

sistēmu savienošanai

Finansējums

Kopējās projekta izmaksas:344140.71 Ls

Projekta ieviešanas gaita

Uz 25.06.2012. paveiktais:

·      ·        Noslēgts līgums par tehniskā projekta izstrādi ar SIA “Belss”

·       .Noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu ar SIA "Jaunmāja". Projekta ieviešanā norit būvdarbi.

   Autoruzraudzību veic SIA "Belss";
Būvuzraudzību veic SIA "Proris".


 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums