Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā


Finansē Šveices Konfederācija no Latvijas un Šveices sadarbības programmas līdzekļiem paplašinātajai Eiropas Savienībai

 
 

Projekta īstenošanas termiņš

1.06.2011.-.31.05.2012.

Projekta nosaukums

“Multifunkcionāla jaunatnes iniciatīvu centra izveide Madonas novadā”

Projekta mērķis


Sniegt atbalstu darba ar jaunatni īstenošanai pašvaldībā, kas orientēts uz jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanu, un jauniešu aktivitātēm, veicinot jauniešu pašiniciatīvu, attīstoties par aktīviem sabiedrības locekļiem pašvaldībā, Latvijā, Eiropā, tādējādi, samazinot ekonomisko un sociālo atšķirību starp dinamiskajiem pilsētu centriem un Madonas novadu.

Projektā īstenošanas sagaidāmie rezultāti:

 1. Izveidots multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs Madonas novadā, tai skaitā:

  • realizēts jauniešu ideju forums par centra telpu krāsojumu un aprīkojuma izvietojumu, veicinot jauniešu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs;
  • veikta iepirkuma procedūra un slēgti līgumi ar būvniecības firmu un pakalpojumu sniedzējiem;
  • veikta centra telpu apdare, atbilstoši izstrādātajam tehniskajam projektam;
  • veikta centra telpu aprīkošana un inventāra iegāde, attiecīgi katras telpas funkcionalitātei;
  • veikta teritorijas labiekārtošana, izvietojot jauniešu aktīvai atpūtai piemērotus spēļu elementus, kas veicinās jauniešu fiziskās aktivitātes ārā;
  • izstrādāts centra nolikums un iekšējie normatīvie dokumenti, iesaistot jauniešus lēmumu pieņemšanā.;
  • popularizēts centrs Madonas novadā un Vidzemes reģionā, veicinot jauniešu informētību;
  • noorganizēts centra atklāšanas pasākums, veicinot jauniešu līdzdarbošanos sabiedriskajā dzīvē;
  • veikta aptauja par centra mērķauditorijas apmierinātības līmeni, veicinātas jauniešu prasmes saskatīt iespējas dzīves kvalitātes paaugstināšanai.

2. Veicināta jaunatnes darba programmu realizēšana Madonas novadā

3. Pieaugusi Madonas novada jauniešu līdzdalība jaunatnes nevalstiskajās organizācijās, kā arī pilsoniskās sabiedrības attīstībā.

Projekta plānotās izmaksas:


75 955,00 LVL

Finansētāji:

Latvijas un Šveices sadarbības programma - 95%

Madonas novada pašvaldība - 5%

Projekta ieviešanas gaita:

 
9.06.2011. noslēgts būvdarbu līgums ar SIA „Vidzeme 90”

10.06.2011.uzsākti būvniecības darbi

25. - 26.11.2011. Madonas novada  jauniešu domes  forums.

29.11.2011. noslēgts līgums par telpu apdares darbiem ar SIA "Bazalts"

01.12.2011. uzsākti centra telpu apdares darbi.

01.12.2011. tikšanās ar Madonas novada jauniešu domi par centra telpu aprīkošanu.

07.03.2012. Pabeigti centra telpu apdares darbi

2012.g.marts konkurss par multifunkcionālā jaunatnes iniciatīva centra logo un nosaukumu

08.03.2012. Madonas novada jauniešu domes sanāksme, centra telpu apskate

2012.g.aprīlis centra telpu aprīkošana

2012.gada 15.maijs centra telpu atklāšanas pasākums


Projekta publicitāte:

 1.Parakstīti līgumi par 17 jauniešu centru izveidi Latvijas – Šveices sadarbības programmā.

 2. Madonas novada vēstnesis 

3. Madonas Novada vēstnesis (aprīlis)

box/files/vestnesis/2012/novada_vestnesis_2012_gada_aprilis.pdf

4. Madonas Novada vēstnesis (maijs)

box/files/vestnesis/novada_vestnesis_2012_gada_maijs.pdf

5. Reģionālais laikraksts „Stars” 30.03.2012.

http://www.estars.lv/raksti/9/16728 

6. Reģionālais laikraksts „Stars” 18.05.2012.

http://www.estars.lv/raksti/9/17153

7. Vidzemes televīzijas videosižets

http://www.youtube.com/watch?v=tAZ90nJrpQ8

8. Madonas jauniešiem - multifunkcionāls jaunatnes iniciatīvu centrs!

http://www.jaunatne.gov.lv/index.php/citas-programmas-un-projekti/sveices-sadarbibas-programma/1328-madonas-jaunieiem-jaunatnes-centrs


 
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums